آرسام استقلالی , arsam_teroa

آرسام استقلالی

 insta=ashkan mohamadpor
آرسام استقلالی , arsam_teroa

آرسام استقلالی

مطالبدوستان 1453
آرسام استقلالی , arsam_teroa
آرسام اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
99
آرسام استقلالی , arsam_teroa
آرسام اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
آرسام استقلالی , arsam_teroa
آرسام 3 سال پیش
insta=ashkan mohamadpor
مــــاریـــانــــا كــــــــــیـانـــــــی , nilo_tohi
ﺍﻟـــــــﻮ ﺧــــــــﺪﺍ ﺟــــــــــﻮن سلام صدامو میشنوی؟؟!

ﻣﮕﻪ ﺩﻧﯿﺎﺭﻭ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪﯼ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﺎﺗﻮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﯽ؟

نگا ﮐﻦ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺍﺭﻥ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﻦ!

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﻝ ﻣﯿﺸﮑﻮﻧﻦ!

ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ هم ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ!

ﯾﻪ ﻋﺪﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻦ!

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺧﻮﺍﺏ بقیه رو میگیرن ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻦ!

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﺎﺷﻮﻥ ﺍﺷک آدمو ﺩﺭﻣﯿﺎﺭﻥ!

ﺧﺪﺍیــــا ﭼﺮﺍ ﻫﯿﭽﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻧﻤﯿﮕﯽ؟
ادامه
  , fa_khalaf
نوشته FaRnAz SiLEnt برای آرسام 4 سال پیش
tavalodet mobarakkkkkkkk
ادامه
ترنم ناسی , na30_taranom
نوشته ترنم برای آرسام 4 سال پیش
tavalodet mobarak bhtarina baraye too
ادامه
  , raha_wild
می آیی
با خواهش این و آن
در پوشش آرزوهای دیگران
می روی
با هزار آرزوی گران
برای خود
نه برای دیگران
تولدت مبارک
.....
ادامه
سارا  جواهری , sara_javaheri279
نوشته سارا برای آرسام 4 سال پیش
tafalodet mobaraaaak
ادامه
ارسلان انریکه , aj_arsi
نوشته ارسلان برای آرسام 5 سال پیش
rafigh tavalodet mobarak
ادامه
کامنت بنویسید...