نرم افزار اندروید کلوب
امیر راد , amir9388

امیر راد

 وقتی کسی اندازه‌ت نیست، دست به اندازه‌ی خودت نزن!!
امیر راد , amir9388

امیر راد

مطالب
امیر راد , amir9388

?''How can you '' SM…LE'' without ''I
?''How can you be '' F…NE'' without ''I
?''How can you '' W…SH'' without ''I
?''How can you be '' FR…END'' without ''I
!I'' am very important''
But this ''I'' can never achieve S…CCESS
''Without ''U
.''And that makes ''YOU'' more important than ''I
ادامه
99
کامنت بنویسید...
علوم فنون سنگ جواهر , gold_zahedan
پنجشنبه 3 بهمن ، 13:03
آموزش و استخدام در18 رشته طلاوجواهر....استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان.....
ادامه
  , saharjooon.m
پنجشنبه 8 تیر ، 17:30
من که نفهمیدم ولی لایک
ادامه
امیر راد , amir9388
این عکس سال 1977 گرفته شده!
تخیلات در اون زمان باعث مسخره شدنشون و در این زمان باعث تحسینشون شده..

اگر مردم بابت تصوراتت مسخرت می کنن،
مشکل از محدودیت فکری اونهاست
نه شما...

ادامه