نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih

دانشجویان بهداشت حرفه ای

 ایمنی و بهداشت حرفه ای
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih

دانشجویان بهداشت حرفه ای

مطالب
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih
قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار

همه کارشناسان بهداشت حرفه ای باید نسبت به قوانین و مقرراتی ایمنی و بهداشت آگاه باشند تا در صورتی که حادثه یا مورد حقوقی در شرکت ایجاد شد، بتوانند پاسخگو باشند. در زیر بخشی از این قوانین که در رابطه با حوادث ناشی از کار است بیان شده است.

1- حادثه ناشی از کار را تعریف نمائید؟
حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه می باشد.

2- از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی حادثه ناشی از کار چیست؟
مطابق ماده 60 قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه درزمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

3- خطر در گستره علم ایمنی به چه معنا است؟
خطر در گستره علم ایمنی شرایطی است که پتانسیل صدمه به افراد ، خسارت به تجهیزات و ساختمانها و از میان بردن مواد را داشته و یا آنکه موجب کاهش قدرت و کارایی یک عملکرد شود.

4‐ تعریف ایمنی چیست؟
ایمنی عبارتست از فرار از موقعیت هائی که می تواند باعث مرگ، جراحت، بیماری های شغلی، صدمه و یا خسارت به اموال و تجهیزات گردد. به عبارت دیگر شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می تواند سلامتی آن را به خطر اندازد مصون می دارد.

5- ضریب تکرار حادثه را توضیح دهید؟
عبارتست تعداد آسیب های ناتوان کننده (منجر به زمان از دست رفته کاری) در یک (frequency rate) ضریب تکرار حادثه تعداد معین ساعات کاری کارگران در یک سال.
ادامه سوال و جواب ها را در لینک زیر مشاهده کنید

ادامه
99
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih
آسیب ها و بیمارهای شنوایی ناشی از سر و صدا

ویژگی های عامل ایجادکننده
سر و صدا (noise) عموما به یک صدای ناخواسته اطلاق می گردد. صدا احساسی است که در نتیجه ارتعاش هوا یا هر محیط دیگری در گوش حاصل می شود. صدا همچنین می تواند با برخورد مستقیم با ماده مرتعش ادراک شود. گوش انسان قادر به درک صدای در محدوده 16 الی 20000 هرتز می باشد. یک سر و صدا با موج کوتاه دارای حداکثر انرژی منحصر شده در فرکانس های با طیف کوتاه است، و یک صدای خالص (مثل صدای حاصل از تنظیم یک چنگ موسیقی) دربرگیرنده صدایی منفرد با فرکانس خیلی ثابت. در مورد سر و صدای با موج گسترده، انرژی صوتی روی فرکانس هایی با طیف بلند توزیع می شود. میزان زیان بخشی (noise) سروصدا، بستگی به چندین عامل دارد:

شدت: شدت صدایی که توسط گوش دریافت می شود، مستقیما متناسب است با لگاریتم مجذور فشار صوتی که در نتیجه ارتعاش امواج واقع در محدوده شنوایی پدید می آید. بنابراین میزان فشار صدا روی یک سیستم محاسباتی به لگاریتمی در واحد دسی بل (dB) محاسبه می شود.

تناوب (فرکانس): فرکانس های صدای قابل شنوایی برای انسان در محدوده بین 16 تا 20000 هرتز می باشد. فرکانس های گفتاری دربرگیرنده محدوده 250 الی 4000 هرتز می باشد. صداهای با فرکانس بالا بیشتر خطرناک هستند.

مدت تماس: میزان تأثیرات مخرب سر و صدا متناسب با مدت زمان در معرض قرار گرفتن با آن بوده و به نظر میرسد که با مقدار انرژی که به گوش داخلی میرسد، مرتبط است. بنابراین مطلوب است که تمام عوامل صدایی موجود در محیط اندازه گیری بکار میرود.

ماهیت: این اصطلاح به نحوه انتشار انرژی صوتی در واحد زمان، اطلاق می گردد.

آسیب ها و بیمارهای شنوایی ناشی از سر و صدا
ادامه
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih
مدیریت خطر و ایمنی بیمار

تعاریف:

مخاطره: هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد، آسیب یا تخریب یا از دست دادن تجهیزات و دارایی سازمان شود

ریسک: احتمال مخاطره یا عواقب بد، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب

شدت: نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه ، آسیب به اموال ، و یا دیگر موارد مضری که می تواند اتفاق بیفتد

احتمال: احتمال رخ دادن یک رویداد

ضرورت های مدیریت ریسک

در تمامِی اقدامات سازمانی ، امکان تصمیم گیری متعدد است

شرایط تصمیم گیری در زمانها و مکانهای مختلف ، متفاوت است

عواقب تصمیم گیری در شرایط مختلف متفاوت است

وقایع آینده عمدتا غیر قابل پیش بینی و عدم قطعیت قاعده عام است

درجه پیچیدگی سازمانها و میزان تعامل آنها با محیط، با میزان توجه به مدیریت ریسک ارتباط مستقیم دارد

همیشه می توان با اعمال مدیریت علمی و تحلیل ریسک احتمال ضرر و زیان به سازمان را به حداقل رساند
ادامه
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih
لباس ایمنی کار (مشخصات، استاندارد)
انواع لباس کار
عوامل تهدید كننده در محیط كار كه می توان با استفاده از لباس كار از فرد در مقابل آنها محافظت كرد شامل موارد زیر است:
مواجعه با گرما
مواجعه با سرما
پاشش مواد مذاب
برخورد اجسام و فشار
اجسام نوک تیز و برنده
مواد شیمیایی خطرناک
مواد رادیو اكتیو

لباس‌های مورد استفاده در محیط‌های كاری دارای طیف وسیعی است، از لباس‌های كاملا رسمی كه به منظور هماهنگی استفاده می‌شود تا لباس‌های كاملا عملیاتی كه انجام كار بدون آن‌ها كاملا غیر ممكن است این لباس‌ها از لحاظ ساختار شامل موارد زیر است:
جلیقه
روپوش
ژاكت
لباس دو تكه
كاور
تی شرت
لباس یكسره
پیش بند جوشكاری
پیشبند
آستین حفاظتی

لباس ‌های كار می‌توانند برای منظور‌های مختلفی استفاده شوند موارد زیر نمونه‌هایی از كاربرد‌های لباس در محیط‌های كاری است
یونیفرم: این لباس‌ها به منظور مشخص شدن گروه‌های كاری مشخص مانند یونیفرم‌های نظامی، اداری و … تهیه و استفاده می‌شوند.
لباس‌های نسوز: این لباس‌ها و پیش‌بندها برای قرار گرفتن در معرض حرارت‌های بالا استفاده می‌شوند مانند لباس‌های آلومینیومی برای كار در كنار كوره مواد مذاب و یا فعالیت‌های آتش‌نشانی و …
لباس‌های ضد حریق: این لباس‌ها بیشتر در عملیات‌های آتش‌نشانی كاربرد دارد و با نام لباس عملیاتی نیز شناخته ‌می‌شود. مقاومت این لباس‌ها در برابر دما كمتر از لباس‌های آلومینیومی است اما محدودیت حركت در این لباس‌ها بسیار كمتر از لباس‌های آلومینیومی است.
لباس‌های محافظ در برابر پاشش مواد مذاب: این لباس‌ها برای كار‌هایی كه در آن‌ها به میزان كم تولید شراره‌های مواد مذاب می‌شود مانند فرایند‌های جوشكاری، برش و … استفاده می‌شود
لباس‌های محافظ در برابر مواد شیمیایی: این البسه و پیش‌بند‌ها برای كار با مواد شیمیایی از قبیل‌ حلال‌ها، مواد خورنده، اسید‌ها، قلیا‌ها و … استفاده می‌شوند این لباس‌ها تنوع زیادی دارند و معمولا به طور اختصاصی برای كار با مواد شیمیایی مشخص استفاده می‌شوند.
لباس‌های محافظ در برابر صدمات مكانیکی: این لباس‌ها از الیاف مخصوص به منظور كاهش اثرات صدمات مكانیكی از قبیل ضربه، سایش، بردگی و … استفاده می‌شوند این لباس‌ها می‌تواند از لباس‌كار‌های معمولی تا جلیقه‌های ضد گلوله تنوع داشته باشد.
لباس‌های گرم كننده: این لباس‌ها برای كاركنانی كه مجبورند در محیط‌های باز و سرد فعالیت كنند استفاده می‌شود.
لباس‌های ضد اشعه: برخی از لباس‌ها و پیش‌بند‌ها حاوی مواد جاذب اشعه‌های رادیو‌اكتیو مانند سرب هستند و برای كاهش عوارض ناشی از كار در معرض این پرتو‌ها استفاده می‌شوند.
لباس‌های پیشگیری از خطر: این نوع البسه معمولا بصورت كاور و یا بصورت نوار و یا حتی بصورت رنگ در كنار سایر ویژگی‌های فنی لباس به منظور شناسایی استفاده می‌شوند به عنوان نمونه جلیقه‌های شبرنگ برای كار در محیط‌های تاریک، نوار‌های خطر در لباس‌های كار و یا رنگ تند كاور‌های امداد و نجات و لباس‌ اسكی بازها مثال‌هایی از این كاربری لباس‌ها هستند.
لباس‌های كلین روم: این لباس‌ها از الیاف فاقد پرز تهیه می‌شوند و كاربرد آن‌ها جلوگیری از ورود ذرات به محیط كار از طریق لباس پرسنل می‌باشد.
لباس‌های كار در محیط‌های آلوده: این لباس‌ها، پیش‌بند و كاروها به منظور جلوگیری از آلوده شدن لباس اصلی كاركنان مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند پیش‌بند غذاخوری، لباس مكانیک ها، كاور كاركنان تاسیسات فاضلاب و …
لباس‌های محافظت در برابر عوامل میكروبی: این لباس‌ها معمولا بصورت نفوذ ناپذیر و ست كامل تهیه می‌شوند مانند لباس‌های جراحی و یا لباس‌های امداد و نجات در مناطق شیوع بیماری خاص و …
لباس‌های شاخص: این لباس‌ها برای نشان دادن یك ویژگی خاص برای یك فعالیت و كار استفاده می‌شوند مانند روپوش‌های رنگ روشن كه در فرایند‌های تولید و توزیع مواد غذایی به عنوان شاخص پاكیزگی استفاده می‌شوند.
سایر ویژگی‌ها: ویژگی‌ها و كاربرد‌های مختلف دیگری نیز با توجه به ماهیت كاری برای لباس‌های كار وجود دارد كه می‌تواند با توجه به تنوع فعالیت‌های كاری متفاوت باشد.

لباس‌های كار بر اساس نوع فعالیت مشخص شده دارای جنس مشخص هستند كه معمولا شامل موارد زیر است:
لباس‌های با الیاف كاغذی: این نوع ماده بیشتر برای تهیه لباس‌های یكبار مصرف برای كاربرد‌های محافظت در برابر ذرات و یا پاشش مواد غیر شیمیایی و غیر مذاب استفاده می‌شود.
لباس‌های با الیاف پشم و پنبه: این نوع مواد اولیه باعث می‌شوند لباس‌ها راحت باشند و سازگاری مناسبی با تغییرات دمای هوا داشته باشند این لباس‌ها در برابر آتش مقاومت خوبی دارند و برای استفاده در سطوح زبر و خشن كاملا مناسب هستند.
لباس‌های با الیاف داک: این پارچه‌ها شبیه الیاف پنبه بافته شده هستند و مقاومت خوبی در برابر برش و سایش دارند و برای لباس‌هایی كه برای كارهای سنگین، سطوح زبر و خشن تهیه می‌شوند مناسب هستند.
چرم: این نوع مواد برای لباس‌ها و پیشبند‌هایی كه احتمال پاشش ذرات داغ در حین كار وجود دارد مانند جوشكاری قطعات فلزی استفاده می‌شوند.
الیاف پلیمری، نئوپرن و پلاستیک: این مواد برای لباس و پیشبند‌های كار با مواد شیمیایی مناسب هستند و بطور اختصاصی برای كار با مواد شیمیای مشخص تهیه می‌شوند.
ادامه
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih
ایمنی و بهداشت حرفه ای
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih
ایمنی تاور کرین
در این بخش سعی شده است که کلیه نکات ایمنی تاورکرین، دستورالعمل و آیین نامه ایمنی، چک لیست و … به صورت طبقه بندی جمع آوری و پیوست شود.
دستورالعمل ایمنی تاور کرین
چک لیست ایمنی تاور کرین
ویدیو ایمنی جرثقیل برجی
نکات ایمنی و بازرسی فنی تاور کرین

بررسی حوادث ناشی از کار جرثقیل برجی
معرفی انواع جرثقیل های برجی و اجزای آن
الزامات ایمنی و فنی در زمان انتخاب تاورکرین
زیر ساخت های مورد نیاز در زمان نصب و بهره برداری
ارزیابی ریسک و بازرسی جرثقیل
آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

ادامه
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih
آنالیز خطرات شغلی سازمان OSHA
فهرست:
این دستورالعمل برای چه کسانی تدوین شده است؟
خطر چیست؟
آنالیز خطرات شغلی چیست؟
چرا آنالیز خطرات شغلی مهم است؟
آنالیز خطرات شغلی چه ارزشی دارد؟
چه شغل هایی برای آنالیز خطرات شغلی مناسب هستند؟
از کجا باید شروع نمود؟
نمایی کلی از مراحل کاری یا وظایف
چگونه خطرات محیط کار را شناسایی کنیم؟
چه مواردی از سناریوهای خوب خطرات کسب می گردد؟
برای انجام آنالیز خطرات شغلی چه سوالاتی را می توانید مطرح نمایید؟
دیگر عوامل موثر در وقوع حادثه
چقدر احتمال وقوع یک حادثه وجود دارد؟
مثال : تراشکاری (سنگ زنی) آهن ریخته گری شده : مراحل کاری
چگونه مانع خطرات شده یا آنها را اصلاح نماییم؟
قبل از شروع آنالیز خطرات شغلی چه عوامل دیگری برای انجام آن نیاز است؟
چرا باید آنالیز خطرات شغلی مورد بررسی دوره ای قرار گیرد؟
چه زمانی بکارگیری افرادی حرفه ای برای هدایت آنالیز خطرات شغلی مناسب می باشد؟
برنامه ها، خدمات و کمک های OSHA
چگونه برنامه مدیریت ایمنی و بهداشت به کارفرمایان و کارگران کمک می کند؟
چگونه مشاوره های OSHA به کمک کارفرمایان می آید؟
آیا ممکن است یک کارفرما بدلیل تخطی از دریافت کمک های مشاوره ای دادگاهی شود؟
برنامه های داوطلبانه مربوط به حفاظت شغلی چه هستند؟
نحوه عملکرد و تاثیر گذاری (VPP) چگونه است ؟
چگونه برنامه داوطلبانه حفاظت شغلی (VPP) به کارفرمایان و کارگران کمک می کند؟
چگونه OSHA بر برنامه های (VPP) نظارت می نماید؟
پیوست 1
سلسله مراتب و اثر بخشی کنترل خطرات
کنترل های مهندسی
کنترل های مدیریتی (اجرایی)
وسایل حفاظت فردی
پیوست2: خطرات عمومی و تشریح آن
پیوست3: فرم نمونه آنالیز خطرات شغلی

ادامه
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih
کارآفرینی و فرصت های شغلی در مهندسی بهداشت محیط
مقدمه ای بر کتاب:
رشته مهندسی بهداشت محیط شاخه ای از علوم بهداشتی است كه به مطالعه جنبه های محیط زیست طبیعی و انسان ساخت مؤثر بر سلامت، رفاه و بهداشت انسان می پردازد. از آنجائی كه 24 درصد از بار بیماریها و 23 درصد از مرگ و میر در جهان را به عوامل محیطی نسبت می دهند، سازمان جهانی بهداشت با ترویج محیط سالم، تمركز خود را بر بهداشت محیط معطوف نموده است. بنابراین، درک عمیق دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی بهداشت محیط و رشته های وابسته از واحدهای درسی خود و آشنایی با جنبه های كاربردی دروس، می تواند در كسب توانمندی های آنها جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامتی و بهداشت محیط جامعه و حل مشكلات زیست محیطی، مؤثر واقع گردد.
از سوی دیگر با توجه به بروز تحول در دانشگاه ها و لزوم حركت به سمت دانشگاه های نسل سوم (كار آفرین) و با عنایت به این موضوع كه شكل گیری و اثربخشی دانشگاه كار آفرین، بدون توسعه نظاممند مهارتهای مؤثر در خلاقیت و كار آفرینی دانشجویان میسر نمی باشد، آشنایی دانشجویان با این مفاهیم و نیز توسعه مهارتهای شغلی و توانمندسازی آنان برای داشتن آینده شغلی بهتر و ورود به عرصه كار امری ضروری است.
كتاب كارآفرینی و فرصت های شغلی در مهندسی بهداشت محیط مجموعه مفیدی است كه با هدف آشنایی دانشجویان این رشته با مفاهیم پایه كارآفرینی، برنامه آموزشی رشته مهندسی بهداشت محیط و رشته های وابسته و زمینه های كاربردی واحدهای درسی گذرانده شده با رویكرد كارآفرینی و شناسایی فرصتهای شغلی برای فارغ التحصیلان رشته مهندسی بهداشت محیط تدوین شده است. امید است این مجموعه گامی مؤثر در توسعه اشتغال دانش آموختگان باشد و بتواند به نحوی شایسته مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

ادامه
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih
جزوه دوره ایمنی حمل و نقل مواد و بالابرها
عملیات حمل نقل و جابجایی مواد بخش مهمی از فرایندهای مختلف تولیدی را تشکیل می دهد. به طور متوسط برای تولید هر تن محصول حدود 45 تا 50 تن مواد جابجا می شود. امروزه به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه از حمل و نقل مکانیکی استفاده می كنند.
طبق آمار OSHA در حدود 20% از بیماریها و حوادث ناشی از كار مربوط به حمل و نقل است. احتمال رخ دادن آسیب دیدگی در هر مرحله از فرایندهای مختلف حمل و نقل وجود دارد از اینرو آموزش به افراد برای انجام ایمن فعالیت های مختلف در فرایندهای حمل و نقل بسیار ضروری است.

ادامه
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih
اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان

انواع پرتوها: پرتوها یا یونساز هستند یا غیر یونساز و از لحاظ آشکارسازی با هم متفاوتند
پرتوهای یونساز
مستقیم: ذرات آلفا، بتا، و ذرات سنگین
غیر مستقیم: نوترون، گاما و ایکس، (در ورود به ماده یا هوا براساس پدیده های فتوالکتریک کمپتون و .. تولید الکترون های ثانویه می کنند و یونسازی تا متوقف شدن ذرات ادامه می یابد به این الکترون های ثانویه پرتوهای دلتا گویند)

LET ویژگی پرتو است و برابر است با مقدار انرژی که در واحد طول مسیر ماده منتقل می شود
اندازه گیری شدت و انرژی ذرات تشکیل دهنده پرتوها (طیف تابشی پرتو) اغلب به عنوان آشکارسازی پرتوها و اندازه گیری انرژی منتقل شده از پرتو به محیط و یا انرژی جذب شده در محیط را دزیمتری پرتوها می گویند
پرتوهای یونیزان
پرتو یونیزان: پرتوهای یونیزان با عبور از محیط، تولید ذرات باردار منفی و مثبت می کنند.
پرتوهای یونیزان مستقیم: از لحظه برخورد با ماده به آن انرژی منتقل می کنند و باعث تولید یون می شوند.
پرتوهای یونیزان غیر مستقیم: باید حتما مستقیما به الکترون ها برخورد کنند تا انرژیشان را از طریق الکترون به ماده منتقل کنند.

موضوعات:
انواع برخورد نوترون با ماده
اصول و مبانی دزیمتری پرتوها
دزیمتری بیولوژیک
دزیمتری بالینی
نیمه عمر بیولوژیکی
واحدهای پرتویی
روش محاسباتی MIRD
محاسبه دز پرتو
دزیمتری فیزیکی
اکسپوژر
انواع آشکارسازها
دزیمتری پرتو توسط اتاقک های یونیزاسیون
دزیمتری شیمیایی
اصول دزیمتری پرتوهای یونیزان
ادامه
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih
ارزیابی ریسک زیست محیطی fmea
مخاطره زیست محیطی (ریسک زیست محیطی): شاخصی است که بیان کننده تهدیدهای بالقوه زیست محیطی بوده و ترکیبی از احتمال وقوع یک پدیده نامطلوب و شدت اثرات بالقوه ای است که آن پدیده بر سلامت مردم، محیط زیست و شهرت و اعتبار منطقه، ممکن است برجای گذارد.
پیامدهای زیست محیطی: اثرات ناشی از جنبه های زیست محیطی پروژه مورد نظر است که این اثرات می تواند بصورت مثبت یا منفی بروز نماید.
شدت اثر: اصطلاحی که برای بیان میزان اثرات ناشی از فعالیت های پروژه، مواد اولیه، محصولات، مواد زاید، فرآورده های جانبی فرآیند و ترکیبات منتشره به محیط زیست بکار می رود.
دامنه اثر: نشانگر محیط یا پهنه و وسعتی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر فعالیت های اجرای پروژه قرار می گیرد.
اهمیت اثر: نشانگر کیفیت تأثیر گذاری اجرای پروژه و اهمیت عوامل اثر پذیر در محیط اجرای پروژه است.
ارزیابی ریسک زیست محیطی fmea
ادامه
دانشجویان بهداشت حرفه ای , acgih
روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا

موضوعات:

آلودگی هوا در محیط های روباز
عوامل محیطی موثر بر انتشار آلاینده ها در جو
اصطلاحاتی در مورد آلودگی هوا
اهمیت شاخص کیفیت هوا (IAQ) و محاسبه آن
کنترل عوامل شیمیایی در بهداشت حرفه ای
اهداف برنامه کنترل آلودگی هوا
نکات مهم در تدوین استانداردهای آلودگی هوا
روش های کنترل آلودگی هوا در محیط باز، بسته و صنایع
نقش تهویه صنعتی در کنترل آلاینده ها
استفاده از روش های تر Wet Method
نظافت کارگاه، انبار کردن مواد و برچسب گذاری
اقدامات کنترلی فردی و زیست محیطی
استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب در آلودگی هوا
روش های جداسازی آلاینده های خروجی از دود کش کارخانجات
قوانین مکانیک سیالات در تهویه صنعتی
کنترل آلاینده های هوا در فرایندهای صنعتی با استفاده از روش های مهندسی
طراحی سیستم های مختلف تهویه برای کنترل آلاینده (طراحی هود، کانال، هواکش و سایر پارامترهای تهویه صنعتی با فرمول و مثال)
و …
ادامه