نرم افزار اندروید کلوب
آبتین خ , abtin57

آبتین خ

 مهمتر از شکستن دل اعتمادی است که از بین می رود
آبتین خ , abtin57

آبتین خ

مطالب
آبتین خ , abtin57


ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮﺩ .ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﺪﯾﻤﺎﻥ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯﮐﻨﺎﺭ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ . ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻫﻢ ﻏﺮﻭﻟﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻧﻈﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺣﺎﮐﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺠﺐ ﻣﺮﺩ ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ... ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺩﺍﺷﺖ . ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻏﺮﻭﺏ ، ﯾﮏ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﻮﻩ ﻭﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺑﻮﺩ ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺷﺪ ، ﺑﺎﺭﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﺩﻩﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ . ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮐﯿﺴﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩﺑﻮﺩ ، ﮐﯿﺴﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﺳﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﻼ ﻭ ﯾﮏ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ . ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﺭﺁﻥ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ : ﻫﺮ ﺳﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ !! زندگی عمل کردن است . این شکر نیست که چای را شیرین میکند بلکه حرکت قاشق چای خوری است که باعث شیرین شدن چای
ی میشود.....!

در بازی زندگی استاد تغییر باشیم
نه قربانى تقدیر
ادامه
99
کامنت بنویسید...
ونسا خانوم , vansa0000
شنبه 13 اردیبهشت ، 16:21
چه خوب بود این متن .افرین
ادامه
یاسمینا  , yasaamina
یکشنبه 27 بهمن ، 19:23
بسیار عالی بود
ادامه
رویا هستی , roya56
جمعه 25 بهمن ، 03:55
اگر شکر نباشه حرکت قاشق هرچی باشه چای را شیرین که نمیکنه زودتر یخش هم میکنه بنابر این نمیشه برای شیرین شدن ممکن وجود شکر شد ولی شکر تنها کافی نیست
ادامه
آبتین خ , abtin57


قوی باش و نترس...

هرگـاه بترسی، شکست می‌خوری.
ترس از تنگدستی، ترس از شکست، ترس از دست دادن

ترس هیچ قـدرتی برایـت به جـا نمی‌گذارد!
وقتی هراسانی، آن‌چه که از آن بیم داری را به سوی خود می‌کشانی…
آن‌قدر قوی باش تا هر روز با زندگی روبه رو شوی…

زندگی یک مسابقه نیست،
بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را باید لمس کرد؛ چشید، و لذت برد…

زندگیتان پر از زیبایی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ادامه
کامنت بنویسید...
ونسا خانوم , vansa0000
شنبه 13 اردیبهشت ، 16:21
مواااافقم
ادامه
  , romix
پنجشنبه 3 بهمن ، 16:03
فکر ترس بزرگترین ترس
ادامه
آبتین خ , abtin57
کم کم یاد می‌گیری برای هیچ چیزی اصرار نکنی ... شدنی، می‌شه …موندنی، می‌مونه .. اومدنی، میاد .. و رفتنی هم، میره
ادامه
کامنت بنویسید...
ونسا خانوم , vansa0000
شنبه 13 اردیبهشت ، 16:21
لعنت به رفتنی .والا
ادامه
فاطیما  قوی سپید صبور , fatema12345
دوشنبه 8 اردیبهشت ، 09:04
درود به شما...
ادامه
کیوان خان , keyvankhan49
سه شنبه 5 فروردین ، 23:00
لایککککککک
ادامه
آبتین خ , abtin57
بندهای 22گانه زرتشت
در 3700 سال پیش آن را به ما اموخته و به یادگار گذاشته

1• آنچه را گذشته است فراموش کن
و بدانچه نیامده است رنج و اندوه مبر
2 • پیش از پاسخ دادن بیاندیش
3. هیچکس را تمسخر مکن
4 • نه به راست و نه به دروغ هرگز قسم مخور
5 • خود برای خود، همسر برگزین
6 • به ضرر کردن کسی خوشنود مشو
7 • تا جایی که می توانی، از مال خود داد و دهش نما
8 • کسی را فریب مده تا دردمند نشوی
9 • از هرکس و هرچیز مطمئن مباش
10 • فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی

11 • بیگناه باش تا بیم نداشته باشی
12 • سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی
13 • با مردم یگانه باش تا سرآمد و مشهور شوی
14 • راستگو باش تا پایدار باشی
15 • فروتن باش تا دوست بسیار داشته باشی
16 • دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی
17 • نیک باش تا زندگانی به نیکی گذرانی
18 • دردین و مذهب افراط نکن تا پاک و راست گردی
19 • مطابق وجدان خود رفتار کن که کامروا شوی
20 • جوانمرد باش تا آسمانی باشی
21 • روان خود را به خشم و کینه آلوده مساز
22 • هرگز ترشرو و بدخو مباش

ادامه
آبتین خ , abtin57
راستگویی و تطابق گفتار

در صداقت
عمقی است که در
دریا نیست
و در سادگی بلندایی است
که در کوه نیست

سادگی مقدمه
صداقت است
و فاصله سادگی تا صداقت
دریا دریا معرفت است

#حفظ_کرامت_انسانی_و_صداقت

ادامه
کامنت بنویسید...
نازنین بانو , nazi.mt
شنبه 14 دی ، 15:45
احسنت
ادامه
آبتین خ , abtin57
زندگی هرگز به اگر و
اما های تو پاسخ نمی دهد.
زندگی هیچ نمیگوید؛ نشانت میدهد.
پس؛ سلطان باید ها باش
نه بنده شاید ها...

ادامه
آبتین خ , abtin57
اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ای،
به خاطر بیاور زیباترین صبحی که تا به حال تجربه کرده ای را
مدیون صبرت در برابر سیاه ترین شبی هستی
که هیچ دلیلی برای تمام شدن آن نمی دیدی ...

کنــارت هستند ؛ تا کـــی ؟
تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند …
از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتی کســی جایت آمد …
دوستت دارند ؛ تا چه موقع ؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند …
میگویــند : عاشــقت هســتند برای همیشه نه …
فقط تا وقتی که نوبت بــــــازی با تو تمام بشود !
و این است بازی باهــم بودن … !
ادامه
آبتین خ , abtin57
خلــــــوت انس تو آشــــــوب غزلهــــــای من است
نام تو واژه محــــــــبوب غزلهــــــــای من است
بر زلیخــــــــای دلم چنگ زنم یوســــــف وار
تا که تصـــویر “تـــــــــــو” یعقوب غزلــــــهای من است
بار معنــــایی هر عاطفـــــه در شعر “تــــــویی”
این هـــــــمان خاصیت خوب غزلهــــــــای من است
می رسم با“تـــــــــو” به یک همهــــــمه در خلوت خویــــش
تا به آن شهــــــر که مطلــــــوب غزلهــــــــــای من است
تو گل سر ســـــــــبد باغ تمـــــــنای منی
چهــــــــره ات چهر ه خــــــوب غزلهــــــای من اس
ادامه
آبتین خ , abtin57
نزدیک آذر است
روز به کوتاهی و شب به درازا می‌کشد
تو نیستی
من قول امدنت را به یلدا داده ام
آنجا کنار دانه های کبود انار چشم به راه تو نشسته ام
بیا آرام تر از همیشه بیا
تا صبح اولین روز زمستان
که درازای شبش پیداست
برایت حرف دارم
از نبودن هایت از دلتنگی هایم
از دستان سردم که سرد ماند و دست کسی را جز تو طلب نکرد
از باران و هوای طوفانی که آغوش تو را میخواست و چتر بودنت روی سرم را
بیا که یلدا نزدیک است
بیا
فقط تو
بیا
ادامه
کامنت بنویسید...
سمیعه کریمی , samiehkt2012
یکشنبه 15 دی ، 00:09
بیا و شب تارم سحر کن...
ادامه
آبتین خ , abtin57
خوشتیپ ها 6 ماه پیش
ادامه
آبتین خ , abtin57
ادامه
آبتین خ , abtin57
6 ماه پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
ندا    , neda_27
یکشنبه 7 اردیبهشت ، 01:12
خیلی ممنونم دوستان
ادامه
  , arman_mousavi
شنبه 6 اردیبهشت ، 17:48
بسیار عالی بانو
ادامه
شادی دادخواه , 13471111
پنجشنبه 21 آذر ، 18:10
احسنت
ادامه
آبتین خ , abtin57
هفت جمله آموزنده :
۱. از زشت رویی پرسیدند : آنروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟
گفت : در صف کمال!

۲. اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن!

۳. مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است!

۴. همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست!!

۵. با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی نکن و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن!

۶. هر کس ساز خودش را می زند ، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید!

۷. مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که اول شروع به برداشتن سنگ ریزه ها
ادامه
آبتین خ , abtin57
از میانِ درس های فصلِ پاییز ، این بس ست ؛ رنگِ هر کس شد عوض ، آخر بیفتد بر زمین
ادامه
کامنت بنویسید...
فاطمه داوودی , fateme_f11
سه شنبه 12 آذر ، 21:29
20
ادامه
آبتین خ , abtin57
«چارلی چاپلین»

حقیقت این است ...
فرودگاهها، بوسه های بیشتری از
سالن های عروسی به خود دیده اند!!!!!
و دیوار بیمارستانها بیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند!!!!
همیشه اینگونه ایم!!!
همه چیز را موکول میکنیم
به زمانی که چیزی در حال از دست رفتن است!!!
ادامه