نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
سعید سالاریان , absharboland

سعید سالاریان

سعید سالاریان , absharboland

سعید سالاریان

مطالب
سعید سالاریان , absharboland
جهالت واقعی
نداشتن آگاهی نیست،

بلکه روگردانی
از به دست آوردن آن است...!

کارل پوپر
ادامه
99