نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
ابجدعلی دانشور , abjad21

ابجدعلی دانشور

ابجدعلی دانشور , abjad21

ابجدعلی دانشور

مطالب
ابجدعلی دانشور , abjad21

هركی حاضره بمیره ، ولی این صحنه را تو زندگیش نبینه بکوبه لایکو
ادامه
99
ابجدعلی دانشور , abjad21
بیهوده انتظار تو را دارم

دانم دگر تو بازنخواهی گشت
هر چند

اینجا بهشت شاد خدایان است

بی تو برای من

این سرزمین غم زده زندان است
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
7 سال پیش
مست شد...
خواست که ساغر شکند!
عهد شکست...
فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند، مست...
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
آن روز ها گنجشک را رنگ می کردند و جای قناری می فروختن

این روز ها هوس را رنگ می کنند و جای عشق می فروشند

آن روزها مال باخته می شدی

و این روز ها دلباخته . . .
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
در چشم باد، لاله فقط پرپرش خوش است

خورشید روز واقعه خاکسترش خوش استاز باغها شنیده‌ام این را که عطر یاس

گاهی نه پشت پنجره، لای درش خوش استدریا همیشه حاصل امواج کوچک است

یعنی علی به بودن ِ با اصغرش خوش استدر راه عشق دل نه که ما سر سپرده‌ایم

حتا حسین پیش خدا بی‌سرش خوش استجایی که آب همسفر ماه می شود

دلها به آب نه که به آ‌ب‌آورش خوش استجایی که پیش‌مرگ پدر می شود پسر

اولاد هم نبیره‌ی پیغمبرش خوش استعالم شبیه آن لب و دندان ندیده‌است

لبخند هم میانه‌ی تشت زرش خوش استاز خون سرخ اوست که تاریخ زنده است

این شاهنامه نیست ولی آخرش خوش است:اندوه بی شمار ِ پسر را گریستن

بر شانه‌های مرتعش ِ مادرش....از ماههای سال "محرم" که محشر است

از روزهای سال ولی "محشر"ش خوش است!
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
ابجدعلی اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 7 سال پیش
قد : 175-180

صفحه وب : http://s-baluchestan.blogfa.com

ابجدعلی دانشور , abjad21
ابجدعلی 7 سال پیش
تبسم شیرین عشق گوشه ای از نگاه خداست ، تنها به نگاه او میسپارمت*****************s-baluchestan.blogfa.com
ابجدعلی دانشور , abjad21
ﻭﻗﺘﻰ ﮐﺴﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ،
ﺑﻬﺘﺮﺍﺳﺖ ﺍﻭﺭﺍﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ . . .
ﮔﺎﻫﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ …
ﺍﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮﺩ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺁﺭﺍﻡ ، ﺗﻨﻬﺎ
ﺷﻮﻡ … ﺗﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﯾﺎﺩ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ !
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
به اشتراک بگذارید
هلنا جلالی 5 ساله گمشده
شماره تلفن پدر هلن : 09305006623
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺍﮔﺮ ﺗﺮ ﺷﺪ !
ﺑﻪ ﺷﻮﻕ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻏﻢ ﺩﯾﺮﻭﺯ !
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
ﻛﺠـــﺎﯾــﯽ؟
ﺗـــﻮ ﮐــﻪ ﻧﯿـﺴﺘــﯽ ﻫَﻤـــﻪ ﻣﯽ ﺧــﻮﺍﻫـَﻨـــﺪ
ﺟــﺎﯼ ﺗــﻮ ﺭﺍ ﭘـُــــﺮ ﻛـﻨﻨـﺪ !!
ﺑــﯿـــــﺎ …
ﺑــــﻪ ﻫَﻤـــﻪ ﺑﮕـــــﻮ !
ﺗــ ـ ـ ـﻮ ﺗـــﻜـــﺮﺍﺭ ﺷَــﺪﻧــﯽ ﻧﯿـﺴﺘـﯽ!
ﺟـــﺎﯼ ﺗــــﻮ ﺟـــﺰ ﺑـــﺎ ﺧــﻮﺩﺕ ﭘــُــﺮ
ﻧِﻤـﯿﺸـــﻮﺩ
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
ابجدعلی 7 سال پیش
تبسم شیرین عشق گوشه ای از نگاه خداست ، تنها به نگاه او میسپارمت*****************m-baluchestan.blogfa.com
ابجدعلی دانشور , abjad21
7 سال پیش
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
7 سال پیش
ادامه