نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
ابجدعلی دانشور , abjad21

ابجدعلی دانشور

ابجدعلی دانشور , abjad21

ابجدعلی دانشور

مطالب
ابجدعلی دانشور , abjad21
ابجدعلی 8 سال پیش
تحفه‌ای یافته نکردم که فدای تان کنم یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی تان...دوستان متولد اول فروردین ماه پیشاش پیش تولدتان مبارک
99
ابجدعلی دانشور , abjad21
پرنده ها به تماشای بادها رفتند
شکوفه ها به تماشای آبهای سپید
زمین عریان مانده ست و باغهای گمان
و یاد مهر تو ای مهربانتر از خورشید
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
من چون صدف تنها * با قطره های روشن باران * پیوسته می آمیختم پندار مروارید بودن را *غافل که خاموشانه می خشکید*در پشت دیوار دلم دریا
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
گویند مرا چو زاد مادر
پستان به دهن گرفتن آموخت
یک حرف و دو حرف بر زبانم
الفاظ نهاد و گفتن آموخت
دستم بگرفت و پا به پا برد
تا شیوه ی راه رفتن آموخت
شب ها بر گاهواره ی من
بیدار نشست و خفتن آموخت
چون هستی من زهستی اوست
تا هستم و هست دارمش دوست

این شعر هم تقدیم به همه ی مادران مهربان
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
خــــــدایا
نوایت را می خواهم تا موسیقی سکوت لحظه هایم باشد
نگاهت را می خواهم تا روشنی چشمهای خسته ام باشد
یادت را می خواهم تا خاطر لحظه های فراموشم باشد
دستها یت را می خواهم تا نوازشگر اشکهایم باشد
و الطافت را می خواهم تا مرحم کهنه زخمهای زندگی ام باشد
دوست داشتن دل می خواهد نه دلیل
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
شاهد مرگ غم انگیز بهارم چه کنم
ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم
نیست از هیچ طرف راه برون شد ز شبم
زلف افشان تو گردیده حصارم چه کنم
از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند
سخت دلبسته ی این ایل و تبارم چه کنم
من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو ام
چون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم
یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است
میله های قفسم را نشمارم چه کنم
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
موج بسیار بزرگ زیبادریا چابهار
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
دریا بزرگ چابهار
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
8 سال پیش
http://upload.tehran98.com/img1/4dtgvydqqntzz16cvmxi.jpg
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
اسکله چابهار
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
غروب آفتاب چابهار
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
پـــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــپولیـــــــــــــــــــــــــــــــــــس عشق است
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
8 سال پیش
http://upload.tehran98.com/img1/j4p6xi4evnjz2s31cf.jpg
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
نخلستان تیس چابهار
ادامه
ابجدعلی دانشور , abjad21
لنج ماهیگری چابهار
ادامه