نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

 هـــر که باشد یاد من ... سرور و سالار من  ...... یاد او درمان من ... جای او در قلب من
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

مطالبدوستان 20
عباس جانمحمدی , abbas5231
4 ماه پیش
امان از دست خیال . وقتی که بخواد تو را اسیر خودش کنه به کجاها که تو را نمی کشونه . در آن واحد میتونه تو را قطب شمال ببره و در آنی تو زا به قطب جنوب . تو زا نزد کسانی می بره که دز واقعیت اصلا امکان نداره .
ادامه
99
عباس جانمحمدی , abbas5231
چرا بعضی ها به جق خودشان قانع نیستن . چرا طمع شون بیشتر از بقیه

می باشد . چرا دست درازی میکنند به اموال ملت .

اون احمقی که میلیاردی اختلاس میکنه فکر نمیکنه این بیت المال است و

حق بیش از 80 میلیون نفر است که خیلی راحت به حیب میزنه .
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
. هرکه منظور خود از غیر خدا می طلبد ،
او گدائیست که حاجت زگدا می طلبد
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
6 ماه پیش
یک گزارش از بیماری مسری

وبای اَهلِ اَرگِ سیستان

ثقات چُنین تحریر کرده اند که اعمّ و اغلب واقعۀ وبای اهلِ ارگ سیستان آن بود که دهانِ ایشان درد آغاز می کرد دندانها جُنبان می شد و سیوم روز به رحمتِ ایزدی می پیوستند . حالِ وبای اهلِ قلعه بر این منوال بود تا ناگاه عورتی [ زنی ] را از اهلِ قلعه دردِ دهان آغاز شد . چون دوم روز دندانش جُنبان شد ، دختری داشت خُرد ، دختر را پیش خواند و بنشاند و گفت : ماما امشب دست و پای تو را به دستِ خود حَنا بندم که فردا سیوم است و هنگامِ رحلتِ مادرِ توست .

بدین نیّت دست و پای دخترک را حَنا بَست . و عورات [ زنان ] را مَعهود است که چون حَنا بر دست و پای کسی نهند ، انگُشتِ خود را بر زبان زنند تا به آبِ دَهن انگُشتِ ایشان تَر می شود و حَنا را از آن مَوضع جای دیگر می برند و چون دست و پای دخترک حَنا بَست دل بر اَجَل نهاد و بخفت و بامداد دندانهای آن عورت بیخ محکم کرده بود و دردِ دَهان تمام زایل گشته چون روز سیوم شد همسایگان و آشنایان او را به صِحّت یافتند و چهارم روز تمام تندرست گشت .

مردم در تعجّب بماندند و از وی تفحّص واجب داشتند که سببِ حیات و زوالِ علّت دَهان و دندانِ تو چه بود ؟ و چه دارو کردی ؟ و کدام درمان ساختی ؟

عورت گفت که : من دارویی نداشتم و نکردم ، خدای تعالی مرا صحّت بخشید .

گفتند : عالَم ، عالَم اسباب است آخر از تو چه حَرَکَت در وجود آمد و چه عمل کردی ؟

آن عورت حَنا بستنِ دختر بازگفت و حدیثِ تَر کردن انگُشت و رسیدنِ اَثرِ حَنا به دهانِ خود .

همگنان اتّفاق کردند که دافعِ این علّت حناست و آنچُنان بود که آن حال در میانِ قَلعه افتاد و این حدیث منتشر گشت . کار به جایی رسید که هر که را این علّت ظاهر می شد حَنا در دَهان می افکند و صحّت می یافت . چُنان که یک من حَنا به مبلغِ دویست و پنجاه دینار زرِ سُرخ شد و هر که حَنا داشت مالِ خَطیر از بهای آن حاصل کرد .

حقّ تعالی را لطایفِ بسیار است با بندگان امّا اَجَل را هیچ تدبیر نیست .

متون تاریخی به زبان فارسی ، ص 68 ـ 69 به نقل از کتابِ طبقات ناصری

(( خدایا درمانی برای کرونا ))ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
بیشترین افسوسی که می خوریم اعمالی است که در گذشته می تونستیم

انجامش بدیم و به هدفی که داشتیم برسیم ولی بیخیالش شدیم

حتما شما هم افسوس گذشته را خورده اید

و یا شاهد افسوس خوردن بعضی ها بوده اید

الان اگه هدفی داری باید سعی و تلاش کنی تا در صورت امکان به هدفت

برسی تا در آینده افسوس الان را نخوری چون الان گذشته آینده است .
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
مسجد جامع و آرامگاه ابن یمین فرومدی واقع در فرومد شاهرود

این عکس به عنوان چند نماد و خاطره از فرومد .....
آرامگاه ابن یمین فرومدی ( شاعری ) و مسجد جامع فرومد
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
مسجد جامع روستای فرومد شاهرود قبل از ترمیم و بعد از ترمیم
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
بار کج این روز ها اغلب به منزل می رسد

کار من این روز ها دائم به مشکل می رسد

چار چرخم توی گل چپیده ، چرخی می زنم

تا ببینم یک نفر با سیم بگسل می رسد

ای بخشکی شانس، زیرا خود موتور سوزانده است

هر کسی از پشت سر یا از مقابل می رسد
می دوم هر روز اما باز در جا می زنم

کار من دارد به نوعی دور باطل می رسد

توی دریایی که موجش کرگدن را می برد

با شنا کردن کجا آدم به ساحل می رسد

دست را باید در این دریا به جایی بند کرد

این نصیحت دائم از افراد عاقل می رسد

هر کسی از صبح تا شب می دود تنها به او

سنگدان و پنجه از یک مرغ خوشگل می رسد

هر که دستش را به جایی یا که چیزی بند کرد

هیچ از جایش نجنبد هم مداخل می رسد

عذر خواهی می کنم هر روز هم از آروغش

بوی خوب چنجه و استیک و شنسل می رسد

کاش اینجوری نبود اما چه خوش گفت آن که گفت

"بار کج این روز ها اغلب به منزل می رسد"

ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
6 ماه پیش
همیشه گفته اند
دعا در حق دیگری زودتر
مستجاب می شود...

گاهی بی هیچ دلیلی
خوشحال هستید
وحالِ خوبی دارید.

یقین بدانید كسی
برایتان دعا كرده است...
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
6 ماه پیش
را بعضی ها به جق خودشان قانع نیستن . چرا طمع شون بیشتر از بقیه

می باشد . چرا دست درازی میکنند به اموال ملت .

اون احمقی که میلیاردی اختلاس میکنه فکر نمیکنه این بیت المال است و

حق بیش از 80 میلیون نفر است که خیلی راحت به حیب میزنه .

ای کوفتت بشه مرتکه احمق اختلاسگر

. از خدا میخواهیم که ریشه کن بشی . آخه احمق نادان تو دزدی میکنی

تاوانش را من و امثال من باید بدهد . تاوانش را اون بنده خدایی میدهد که

روزی خود با خانواده اش را از سطل زباله با چنگ و دندون در میاره .

بیشرف اختلاسگر وقتی ضعیفان جامعه را می بینی از خودت حجالت نمی کشی.

دخترت که با لباس های رنگانگ با دوست پسرش میره دردری شب که مست

و پاتیل برمیگرده با خودت نمی اندیشی هم اکنون چند نفر حتی نان خالی ندارن .

نمی دانی چند نفر برای اجاره خانه که ندارن بس فکر و خیال میکنند

پس میفتن و خانواده ای را بی سرپرست می کنند.

خاک عالم بر سرت اختلاسگر بی وجدان بیشرف

براستی چرا اختلاسگران به راحتی این همه اموال مملکت را به تاراج می برن

چگونه است که مسیر دزدی این نامردان به رویشان باز است .

قربون خدا برم عده ای برای جفظ مملکت جانشان را کف دست نهاده و خالصانه

از جان مایه میگذارن و عده ای هم اموال مملکت را به تاراج می برن
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231

دیشب ﭘﺪﺭﻡ ﺑﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻐﺾ آن ها ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺪﺭﻡ می گفت ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻡ ﺧﺸﺘﯽ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ می رﯾﺨﺖ...
ﭘﺪﺭﻡ: ﭼﺮﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ نمی کنید؟ ﭼﺮﺍ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺩﺍﺭ ﭘﺨﺶ می کنید؟ ﺁﻗﺎ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ی ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺩﺍﺭﻡ...
ﺻﺪﺍﯼ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ: ﺁﻗﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺤﻨﻪﺩﺍﺭ؟ ﻣﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ؟!
ﭘﺪﺭﻡ: ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ؟ ﻣﺜﻼ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺳﺲ ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ. ﮐﻪ ﯾﮏﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮﻩ، ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﻮﺵ ﺭﻧﮕﯽ ﭼﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺟﻮﺭ ﻏﺬﺍ می خوﺭﻧﺪ.
ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺁﻥ ﯾﺨﭽﺎﻝ «ﺳﺎﯾﺪ ﺑﺎﯼ ﺳﺎﯾﺪ» ﮐﻪ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﻫﺎی ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ. ﯾﺨﭽﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ نمی دﺍﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﮐﺠﺎ ﺟﺎ ﺩﻫﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻁ ﭘﺮ ﺑﻮﺩﻥ...
ﺁﻗﺎ ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﭽﻪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ...
ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺪﻫﺪ، ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺪﺭﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻋﺎﺟﺰﺍﻧﻪ می شود...
ﺁﻗﺎ.. ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﮐﻢ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻨﺪ، ﺯﯾﺎﺩ ﻣﺘﻮﺟﻪ نمی شوند،
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺠﺎﯼ دست ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻏﺬﺍﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ هم ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ؟؟
ﯾﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﺠﺎﯼ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺯن ها می کشید، ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﮑﺸﯿﺪ؟ می شوﺩ به همراه ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﺮﺩﻥ قسمت هایی از ﻓﯿﻠﻢ، ﺻﺤﻨﻪ ی ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ هم ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﻏﺬﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﺭﺍﺳﺘﺶ رﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺁن ها ﺍﺻﻼ نمی دﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻘﺪﺭ... ﻣﻤﻨﻮﻥ...
ﭘﺪﺭﻡ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ می کند...
ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻥ پی ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﻣﺎﻍ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺍﺯ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ می رﺳﺪ.
ﮐﻤﯽ ﮐﻪ می گذﺭﺩ . ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺳﮑﻮﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ می شکند...
ﻭﺍﺍﺍﺍﺍﯼ ﺩﺍﺩﺍﺷﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﭼﻪ ﮐﯿﮑﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﯼ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ!
ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﻐﺾ ﻣﺎﺩﺭﻡ ...
ﻭ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﺪﺭﻡ...
ﻭ ﻣﻦ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻝ..
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺍل های ﭘﺪﺭ ﻧﺪﺍﺷﺖ..
ﻭ ﭼﺮﺍ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮔﺮﯾﻪ می کند؟!
ﻭ ﭼﺮﺍ ﭘﺪﺭﻡ؟!
ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ ...
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
آی خدا جان دلم خونه . دلم خونه از اینکه این حس زیاده خواهی و جق با

من است را در وجود ما گذاشتی .

در خانواده یکی از اعضاء فکر میکند حق با اوست و به همین دلیل زیاده خواه

میگردد و همین فکر سرآغاز اختلاف را در خانواده رقم می زند .

تو کوچه زیاده خواهی و حق بجانب بودن میشه سبب اختلاف با همساده .

در شهرها هم زیاده خواهی و حق به جانب بودن ها مشکلات فراوانی را ببار

می آورد و الی آخر. شاید اگر این حس حق با من است و زیاده خواهی ها را

از خودمان دور میکردیم و یا چند درصدی به طرف مقابل جق میدادیم اختلافات

را کاهش میدادیم و شاهد بسیاری از ناهنجاریها نبودیم .

ناگفته نماند که حق بجانب بودن ها در میان افراد ،اقوام ، مذاهب . رژیم ها و کشورها

متفاوت است . .

.دنیا بسی آشفته بازار خدایا .
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
9 ماه پیش
دور همی خانوادگی . یک روز بیاد موندنی در روستای نکار من شاهرود

در تاریخ 26 تیر ماه 1399 .

ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
دور همی خانوادگی . یک روز بیاد موندنی در روستای نکار من شاهرود

در تاریخ 26 تیر ماه 1399 .

ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
9 ماه پیش
کس نبوده یاورم جز مهربان برادرم
تا که بودی در برم مهر بودی و مه ترم
در فراغت روز و شب جامه بر تن میدرم
بعد از این ای مهربان باز چه آید بر سرم
گر بیایی یک شبی تو در رویای شبم
نازتو ای نازنین با همه جان میخرم
abbas j
ادامه