نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

 هـــر که باشد یاد من ... سرور و سالار من  ...... یاد او درمان من ... جای او در قلب من
عباس جانمحمدی , abbas5231

عباس جانمحمدی

مطالبدوستان 20
عباس جانمحمدی , abbas5231
آی خدا جان دلم خونه . دلم خونه از اینکه این حس زیاده خواهی و جق با

من است را در وجود ما گذاشتی .

در خانواده یکی از اعضاء فکر میکند حق با اوست و به همین دلیل زیاده خواه

میگردد و همین فکر سرآغاز اختلاف را در خانواده رقم می زند .

تو کوچه زیاده خواهی و حق بجانب بودن میشه سبب اختلاف با همساده .

در شهرها هم زیاده خواهی و حق به جانب بودن ها مشکلات فراوانی را ببار

می آورد و الی آخر. شاید اگر این حس حق با من است و زیاده خواهی ها را

از خودمان دور میکردیم و یا چند درصدی به طرف مقابل جق میدادیم اختلافات

را کاهش میدادیم و شاهد بسیاری از ناهنجاریها نبودیم .

ناگفته نماند که حق بجانب بودن ها در میان افراد ،اقوام ، مذاهب . رژیم ها و کشورها

متفاوت است . .

.دنیا بسی آشفته بازار خدایا .
ادامه
99
عباس جانمحمدی , abbas5231
9 ماه پیش
دور همی خانوادگی . یک روز بیاد موندنی در روستای نکار من شاهرود

در تاریخ 26 تیر ماه 1399 .

ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
دور همی خانوادگی . یک روز بیاد موندنی در روستای نکار من شاهرود

در تاریخ 26 تیر ماه 1399 .

ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
10 ماه پیش
کس نبوده یاورم جز مهربان برادرم
تا که بودی در برم مهر بودی و مه ترم
در فراغت روز و شب جامه بر تن میدرم
بعد از این ای مهربان باز چه آید بر سرم
گر بیایی یک شبی تو در رویای شبم
نازتو ای نازنین با همه جان میخرم
abbas j
ادامه
عباس جانمحمدی , abbas5231
10 ماه پیش
بار کج این روز ها اغلب به منزل می رسد

کار من این روز ها دائم به مشکل می رسد

دردسر ازهر طرف، یک ستّ کامل می رسد

چار چرخم توی گل چپیده ، چرخی می زنم

تا ببینم یک نفر با سیم بگسل می رسد

ای بخشکی شانس، زیرا خود موتور سوزانده است

هر کسی از پشت سر یا از مقابل می رسد

می دوم هر روز اما باز در جا می زنم

کار من دارد به نوعی دور باطل می رسد

توی دریایی که موجش کرگدن را می برد

با شنا کردن کجا آدم به ساحل می رسد

دست را باید در این دریا به جایی بند کرد

این نصیحت دائم از افراد عاقل می رسد

هر کسی از صبح تا شب می دود تنها به او

سنگدان و پنجه از یک مرغ خوشگل می رسد

هر که دستش را به جایی یا که چیزی بند کرد

هیچ از جایش نجنبد هم مداخل می رسد

عذر خواهی می کنم هر روز هم از آروغش

بوی خوب چنجه و استیک و شنسل می رسد

کاش اینجوری نبود اما چه خوش گفت آن که گفت

"بار کج این روز ها اغلب به منزل می رسد"
ادامه