علیرضا افشار , a1379k

علیرضا افشار

 ما تو گوش کسایی زدیم که شما زنگ خونشونو نزدی فرار کنی
علیرضا افشار , a1379k

علیرضا افشار

مطالب
علیرضا افشار , a1379k
علیرضا 3 سال پیش
رسم دورو زمونه عوض شده!!!ساده دل میدهی شکسته پس میگیری
99
مهسا   , mahsa_khosravi21
نظرت مهمه
نظر یادت نره
لینک زیر
ادامه
علیرضا افشار , a1379k
علیرضا 3 سال پیش
بزرگ ترین درس زندگی این است که گاهی احمق ها درست میگویند.....
کامنت بنویسید...
مجتبی روشنی , mogtaba95
دوشنبه 21 دی ، 15:57
++
ادامه
علی جان , alishirdare66
نوشته علی برای علیرضا 3 سال پیش
کجایی
ادامه
علیرضا افشار , a1379k
علیرضا 3 سال پیش
اسمت چی بود؟؟می خواهم بن بست های زنــدگی ام را به نـامت کـنم…
کامنت بنویسید...