یاشا 88 , 091877159

یاشا 88

 غمگینم همانند: جوانى كه در لحظه اعدام به گریه مادرش میخندید؛خاطرش آمد بچگی اش مادرش گفته بود: خنده ات آرامم میکند.
یاشا 88 , 091877159

یاشا 88

مطالب
الهه ناز  , m.parvanegi
دُختَرخالم ٦ سالِشه ١ کیلو تُخمه گُذاشته جِلوش داره میخوره ، میگم بِذارشون اینوَر باهم بُخوریم : یه دونه گُذاشته تو دستم ، میگه : اینو بُخور بقیه هم هَمین مَزه رو میدَن :|
نسل جَدید اِژدِها شُدَن :||
ادامه
99
کامنت بنویسید...
یاشا 88 , 091877159
سه شنبه 25 آذر ، 09:55
خخخخخ جالب بو
ادامه
یاشا 88 , 091877159
ﮊﺍﭘﻦ ﻳﮏ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دزدگیر ﻣﻴﺴﺎﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺯﺩﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ دستگاهو به چند کشور میبرن واسه تست!
.
.
.
.
.
.
..
.
.
در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ!
ظرف ﻣﺪﺕ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ حدود ﻫﻔﺖ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ .
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﺍیتالیا ﻣﺪﺕ یه ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ .
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ آلمان ﻣﺪﺕ یه روز ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺩﺯﺩ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ !
ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺗﻮ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭ ﻣﻴﺪﺯﺩﻥ
ﻭﻃﻨﻢ،
ﭘﺎﺭﻩ ﯼ ﺗﻨﻢ،
ﺍﯼ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻣﯿﻬﻨﻢ،
ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﺍﯾﺮﺍﺍﺍﺍﺍﻥ
ایییییییییییییییییییییران خاک دلیران
ایران مظهر نیکان
ایران همیشه جاوییییدان
ادامه
نفس  , elham6931
نوشته نفس برای یاشا 4 سال پیش
سلام چونی
ادامه
کامنت بنویسید...
مینا  , 371mina
شنبه 19 مهر ، 18:48
ادامه
یاشا 88 , 091877159
شنبه 29 شهریور ، 16:55
ممنون خاصم جواو پیامکت ندا
ادامه
یاشا 88 , 091877159
ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﻢ !...
ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻘﻢ !...
ﻧﻪ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﮐﺴﯽ !...
ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻢ !...
ﺗﺎ ﻋﺸﻖ ﻳﺎﺩ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ !...
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮊﺭﻓﺎﯼ ﺩﻝ ﮐﻨﺪﻥ ﻫﺎ !...
ﻭ ﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻭ ﻫﻮﺱ ﻫﺎ !...
ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺁﺩﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﮑﻨﻢ
ادامه
کامنت بنویسید...
یاشا 88 , 091877159
یکشنبه 7 تیر ، 11:48
باور ناکیت
ادامه
سفید برفی وهفت کوتوله , snow7white
یکشنبه 7 تیر ، 11:34
الکییییییییییییییییییییییی!!!
ادامه
یاشا 88 , 091877159
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﯽﺩﻫﻢ
ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﻳﮏ ﮐﻮﺩﮎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺑﺮﻭﻡ ﻭ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻳﮏ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎﺭﻩ
ﺍﺳﺖ.
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺷﮑﻼﺕ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ،
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺯﻳﺮ ﻳﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻠﻮﻁ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻨﺸﻴﻨﻢ
ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﺨﻮﺭﻡ .
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺭﻭﻥ ﻳﮏ ﭼﺎﻟﻪ ﺁﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻢ
ﻭ ﺑﺎﺩﺑﺎﺩﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﻫﻢ.
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ، ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ
ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ،
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺭﻧﮕﻬﺎ ﺭﺍ، ﺟﺪﻭﻝ ﺿﺮﺏ ﺭﺍ ﻭ
ﺷﻌﺮﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ،
ﻭﻗﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻭ
ﻫﻴﭻ ﺍﻫﻤﻴﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﺩﻡ .
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ ﻭ
ﻫﻤﻪ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﯼ
ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ
ﺑﺎﺷﻢ .
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺧﻮﺩ
ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ،
ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﭘﺮ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﻮﻫﯽ ﺍﺯ
ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺍﺩﺍﺭﯼ،
ﺧﺒﺮﻫﺎﯼ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ، ﺟﺮﻳﻤﻪ،
بدى ها و...
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﯼ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ،
ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰ،
به عشق،
ﺑﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ،
ﺑﻪ ﺻﻠﺢ،
ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ،
ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ،
ﻭ ﺑﻪ . . .
ﻣﻦ ﺭﺳﻤﺎً ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ..!
ادامه
مینا  , 371mina
هر وقت احساس میکنم بدشانسم میرم چندتا سایت ایرانی باز میکنم لامصب با یک کلیک چند تا جایزه میبرم.تخفیف ها شم خوبه ادم امیدوار میشه به زندگی
ادامه
کامنت بنویسید...
آگرین  , agrinmoradi
دوشنبه 27 مرداد ، 18:14
جالب نبود
ادامه
یاشا 88 , 091877159
دوشنبه 27 مرداد ، 17:40
اخی موفق باشی با این شانست
ادامه
یاشا 88 , 091877159
خدایا هفت میلیارد نفر مال تو ....فقط یه نفر تا ابد مال من ....توقع زیادیه ؟
ادامه
کامنت بنویسید...
پاستیل لواشك زاده , eshghetatal
چهارشنبه 20 آبان ، 12:29
شاید...
ادامه
سفید برفی وهفت کوتوله , snow7white
یکشنبه 11 مرداد ، 22:15
خخخخخ
ادامه
یاشا 88 , 091877159
پنجشنبه 8 مرداد ، 10:53
اره دیگه
ادامه
یاشا 88 , 091877159
قیصر امین پور"میگوید: آدمهایى هستند در زندگیتان؛
نمی گویم خوبند یا بد..
چگالى وجودشان بالاست...
افکار،
حرف زدن،
رفتار،
محبت داشتنشان
و هر جزئى از وجودشان امضادار است...
یادت نمی رود "هستن هایشان را.."
بس که حضورشان پر رنگ است.
ردپا حک می کنند،اینها روى دل و جانت...
بس که بلدند "باشند"...
این آدمها را، باید قدر بدانى
ادامه
کامنت بنویسید...
یاشا 88 , 091877159

گرانقیمتترین انگشتری های جهان، انگشتری نامزدی است، چون مرد پس از خرید آن تا آخر عمر قسط میدهد
ادامه
یاشا 88 , 091877159
هركی میخواد باهام دوس بشه زود بیادپایین

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. o< — <
/ / /
] [ ( ) ] [
/ / /
دیر اومدی رو هوا بردنم...
ادامه
یاشا 88 , 091877159
یاشا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 4 سال پیش
تولد : 8/آبان/

تولد : 8/مرداد/1319

یاشا 88 , 091877159
ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺭﻭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺻﻒ ﻧﻮﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ .
.
.
.
.
.
.
..
.
..
.
.
.
.
ﺩﻭ ﺗﺎ ﺍﻓﻌﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻔﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﮔﺮ ﺟﺎﯼ ﺯﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ادامه
کامنت بنویسید...
آگرین  , agrinmoradi
دوشنبه 27 مرداد ، 09:55
لایککککککک
ادامه
یاشا 88 , 091877159
غزه من كوبانی است..
همانجا كه یك ملت كرد به راحتی هر چه تمام تر توسط داعش تروریست كشه یا رانده میشوند كه در بیابانها به خاطر گرسنگی و تشنگی جان میدهند...
وهمان جا پیشمرگه های كرد به اسیر
داعش خون خوا اب تعارف میكند.
برادرا وخواهران كرد من در نهایت شما پیروز هستید!
ادامه
کامنت بنویسید...
یاشا 88 , 091877159
یکشنبه 26 مرداد ، 18:33
ممنون
ادامه
ندا  , neda_92
یکشنبه 26 مرداد ، 18:31
like
ادامه
یاشا 88 , 091877159
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺗﻮ ﭘﯽ ﺍﻡ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
..
.
..
.
..
.
.
..
ﺗﺎ ﺑﻼﮐﺶ ﮐﻨﻢ
ﺍﺧﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﻓﻘﻂ ﯼ ﮐﻤﯽ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﺍﯾﺸﺎﻻﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻪ..
ادامه
یاشا 88 , 091877159
ﻣﻮﺭﺩ ﺩاشتیم مادر زنش ، .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دوست دختر سابقش بوده :|
به همین زولبیا بامیه قسم
ادامه