نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
احمد حکیمی , 09174140675

احمد حکیمی

 تکراری نباشید,«دیوانگی است که چیزها را بارها تکرار کنید و آن وقت توقع نتایج متفاوت داشته باشید.»
احمد حکیمی , 09174140675

احمد حکیمی

مطالب تصاویر 4
احمد حکیمی , 09174140675
احمد 6 سال پیش
یه دور دیگه دور خورشید زدیم، یه سری سوار شدن یه سری پیاده، نمیدونم چند دور دیگه مونده ولی امیدوارم این دور به همه خوش بگذره...

99
احمد حکیمی , 09174140675
قباله ازدواج ترول و تاریخ ...

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

═══════ ♥ೋღ☃ღೋ♥ ═══════════
برای حمایت از رسانه ๑۩ عاشقان جوان ۩๑ لطفا روی لینک کتیبه کلیک کنید
═══════════ ♥ೋღ☃ღೋ♥ ══════════
❤ لایک و داغ کنید تا همه شرکت کنند ❤ ☑ ✿
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
یک رابطه خوب ، زمانی است که کسی پذیرای گذشته ،
پشتیبان امروز
و مشوق فردایتان باشد . . .
ادامه
کامنت بنویسید...
عباس س , kadermaku
پنجشنبه 4 تیر ، 16:55
لاایک
ادامه
 سها  , sohaparsa
دوشنبه 7 اردیبهشت ، 11:46
تشکر مبین عزیز
ادامه
مبین یه آشــــنا , mobin1980
دوشنبه 7 اردیبهشت ، 11:40
لایک
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675

هركی حاضره بمیره ، ولی این صحنه را تو زندگیش نبینه بکوبه لایکو
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
♥ لطفا رسانه را بپسندید ، و این کتیبه را داغ ( LIKE ) کنید ، ممنون ♥
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﯼ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﻫﻢ
ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ
ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺘﻢ
ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺻﺪﺍﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪﻡ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ
ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻨﺖ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ
ﺍﮔﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ
ﺍﮔﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﻢ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻼﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﺭﻧﺠﯿﺪ ﻣﺮﺍ
ﺑﺒﺨﺶ
ﺍﮔﺮ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﻣﺮﺍ ﺑﺒﺨﺶ ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺪﯾﺪﻥ ﻫﺎﯾﻢ ...ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻫﺎﯾﻢ ... ﺑﺪﯼ ﻫﺎﯾﻢ ... ﻭ
ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﻢ ..
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
ایـــن کــلـــمــه چــنــدتــا لایـــک داره؟

ܓ.✿ دوستان لطــفا رسانه جوجو رو بپسندید و مطالب رو لایک و داغ کنید ܓ.✿
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
♥ لطفا رسانه را بپسندید ، و این کتیبه را داغ ( LIKE ) کنید ، ممنون ♥
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
♥ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺍﻭﻣﺪ...! ♥
♥ ﮔﻔﺖ : ﺁﻗﺎ… ﺁﻗﺎ .. ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻟﻮﺍﺷﮏ ﺍﺯﻡ ﺑﺨﺮ !! ♥
♥ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﺮﺩﻡ …ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻢ … ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ ♥
♥ ﺁﻗﺎ ...ﺍﮔﻪ ۴ ﺗﺎ ﺑﺨﺮﯼ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﻢ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ…...!! ♥
♥ بهش گفتم اسمت چیه ؟ کلاس چندمی ؟ ♥
♥ گفت فاطمه ...! میرم چهارم ...! اگه نمیخری برم ...! ♥
♥گفتم میخرم ﺍﺯﺕ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ...!♥
♥ دوستامم بیان همشو ازت میخریم ...! ♥
♥ مامان بابات کجان فاطمه ...؟♥
♥ گفت ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﺮﺩﻩ …ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻢ ﻣﺮﯾﻀﻪ…! ♥
♥ ﻣﻦ ﻭ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﻟﻮﺍﺷﮏ میفروشیم...! ♥
♥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﻫﻤﻪ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺍﺯﺵ ﻟﻮﺍﺷﮏ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ! ♥
♥ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ… ! ♥
♥ ﺍﺯ ﯾﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﻟﻢ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺠﺎﯾﯿﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺠﺎ...!♥
♥ ﺍﺯ ﯾﻪ ﻃﺮﻑ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺗﻮﻧﺴﺘﯿﻢ ﺩﻟﺸﻮ ﺷﺎﺩ ﮐﻨﯿﻢ...!♥
♥ گفتم ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ ﺍﺯﺕ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻡ؟ ♥
♥ گفت ﺑﺎﺷﻪ ﺍﮔﻪ ۵۰۰ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﺪﯼ ﻣﻘﻨﻌﻤﻮ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﻡ !!! ♥
♥ گفتم ﻓﺎﻃﻤﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ… ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻭ ﻧﺰﻥ! ♥
♥ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻡ ﺍﺯش ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯿﺸﻮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ…! ♥
♥ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ. ﻧﮕﺎﺵ ﻣﯽﮐﺮﺩﻡ … !♥
♥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻻﻧﺶ… ﻧﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮﺵ … ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ای ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ …! ♥
♥ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﻢ .. ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﻩ....!! ♥
♥♥♥
♥ هیچی ندارم بگم ...! به اشتراک بزارید لطفا .. ♥
♥ خانواده ترول فیس ♥

ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
ҳ̸ҳҳҲ̸ҳ رسـ ــ ـانــه مـا . شما هستید ♛ ๑۩ شاه کلوب ۩ ♛ ҳ̸Ҳ̸ҳҳҳ
❤ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ•ღ ▬▬داغ , لایکـــ و پسند یادت نره ❤▬▬ღ•ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ❤

๑۩ کدوم؟ ۩๑

❤لایک و داغ کنید تا همه شرکت کنند ❤=D>:x=D>

←برای حمایت از رسانه ♛ شاه کلوب ♛ لطفا این رسانه را بپسندید تا بتونید کامنت بزارید❤ ☑
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
کی میدونه اینا چی هستن ؟؟؟

پسنـــــــــد & داغ
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
اگه یکم احساس داری لایک کن :(

√ Likeeee √

ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
اگه کل بدن عکاس 90 کیلو باشه 50 کیلوش جیگره به خدا .....

نگا کن ببین چه ریلکس هم وایساده عکسشو میگیره ....

اول بصبر تا عکس لود بشه ...... بعد حالشو ببر ......

اگه حال کردی یه " دمت گرم " بزن تو کامنت ......

اون داغ و لایک رو هم اگه خوشت اومد بزن وگرنه فدای سرت :D

نکته ی آخر اینکه :

خودتو بسپر دست خدا .....

همه کاره خودشه خیالت تخت ......
ادامه