نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
احمد حکیمی , 09174140675

احمد حکیمی

 تکراری نباشید,«دیوانگی است که چیزها را بارها تکرار کنید و آن وقت توقع نتایج متفاوت داشته باشید.»
احمد حکیمی , 09174140675

احمد حکیمی

مطالب تصاویر 4
احمد حکیمی , 09174140675
احمد 7 سال پیش
ناجی شام شوكران با دل عاشقم بمان
99
احمد حکیمی , 09174140675
احمد 7 سال پیش
بخوای نخوای فقط تو بیای نیای فقط تو
احمد حکیمی , 09174140675


درد من تنهایی نیست بلكه مرگ ملتی است كه گدایی را قناعت , بی عرضگی را صبر , و با تبسمی بر لب این حماقت را حكمت خدا می دانند.گاندی
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی و درد رو به پات تحمیل کردی دیگه در مورد آزادی شعار نده . آلبرکامو

ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
7 سال پیش
ای مالک! اگرشب هنگام کسی را مشغول گناه دیدی،فردا به آن چشم نگاهش مکن; شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی... (امام علی) "ع"
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
بار اخرمن ورق را با دلم بر میزنم!
بار دیگر حكم كن!
امانه بی دل!
با دلت دل حكم كن!
حكم دل هر كه دل بیندازدوسط!
تا كه ما دلهایمانرا رو كنیم!
دل كه روی دل بیفتدعشق حاكم میشود!پس به حكم عشق بازی میكنیم!
این دل من!
رو بكن حالا دلت را...!
دل نداری؟
بر بزن اندیشه ات را!
حكم لازم:دل گرفتن!
دل سپردن!هر دو لازم!
عشق لازم!
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
گنجشك میخندید به اینكه هرروزبی هیچ پولی برایشدانه میپاشم...من میگریستم ب اینكه حتی او هممحبت مرا از سادگی ام میپندارد
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
تلخ ترین خاطره فرهاد شیرین بود
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
احمد 7 سال پیش
نذر كردم اگر نیایی پیاده از یادت بروم
احمد حکیمی , 09174140675
كسی كه چشم به راهه از كسی كه تو راهه خسته تره
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
وقتی كه به تنهایی عادت كنی خیلی چیزا رو كه باور نداشتی باور می كنی!
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
در سرزمینیكه سایه ادمهای كوچكبزرگ شد...بی شك در ان سرزمین افتاب در حال غروب است
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
7 سال پیش
دلم ...پر از زخمهاییست كه قرار است وقتی بزرگ شدمفراموششان كنم
ادامه
احمد حکیمی , 09174140675
7 سال پیش
http://upload.tehran98.com/img1/autxraveejcpiz73jsqo.jpg
ادامه