نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
باران مهربانی , shaparak_002

باران مهربانی

 خدایا . .  دل و زبانم را یکی کن ، تا فـرشتگآنت به چشم منافق نگاهـم نکنند . . .
باران مهربانی , shaparak_002

باران مهربانی

مطالب تصاویر 257

تصاویری که باران در آنها برچسب خورده است.