آرمان  فرهادی , armanfarhadi

آرمان فرهادی

  مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود    ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی  
آرمان  فرهادی , armanfarhadi

آرمان فرهادی

مطالب تصاویر 68دوستان 73


آخرین تصاویر آرمان 68 تصویر