فرحــــــــان  معتمد , zts2007

فرحــــــــان معتمد

 تو این سرمای روزگار دلتون رو گرم نگه دارین و محبت رو زنده وگرنه یه روز خودتون هم از تنهایی یخ می زنید ...
فرحــــــــان  معتمد , zts2007

فرحــــــــان معتمد

مطالب
cloobid
zts2007
، 12 سال و 1 ماه و 17 روز
مرد 31 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

فرحــــــــان  معتمد , zts2007
تو این سرمای روزگار دلتون رو گرم نگه دارین و محبت رو زنده وگرنه یه روز خودتون هم از تنهایی یخ می زنید ...
99
فرحــــــــان  معتمد , zts2007
گرچه آب رفته باز آمد به رود، ماهی بیچاره اما مرده بود ...
فرحــــــــان  معتمد , zts2007
کودک بخواند یا نخواند نمره اش صفر است، وقتی معلم باشی و انشاء نمی فهمی
فرحــــــــان  معتمد , zts2007
مرا عهدیست با باده از جوهر می که اگر ساقی هم توبه کند عهدم را نخواهم شکست
فرحــــــــان  معتمد , zts2007
یه بار غلط کردم بدبختی رو بوسیدم گذاشتم کنار / حالا ول نمیکنه عمریه همش میگه یه بوس دیگه