زوپیروس پارسی , zopirepar30

زوپیروس پارسی

 خبری در راه است ...
زوپیروس پارسی , zopirepar30

زوپیروس پارسی

مطالب
cloobid
zopirepar30
، 8 سال و 6 ماه و 15 روز
مرد 29 ساله مجرد
ليسانس ، كافی نت و تایپ و تکثیر


تبلیغات

  , emperor908
زوپیروس در این تصویر برچسب خورده است. 10 ماه پیش
زوپیروس پارسی , zopirepar30
زوپیروس 11 ماه پیش
خبری در راه است ...
99
زوپیروس پارسی , zopirepar30
زوپیروس 1 سال پیش
و دوباره کلووووب ... مقطعی شیرین از زندگی ...
زوپیروس پارسی , zopirepar30
دنیا زد منو زمین منم واقعاً خستم اگه پا نشم حذفم
میشمرن تا ده میتونم یا نه
پر رو تر از این حرفام میمونم تا ته
دست درد سر درد
صاف واستادم تو روش و هیجا ام نرفتم
جوری زدتم از هیچ کارم نترسم
فوقش میکوبم تا ته میسازم از اول
شدیداً مصمم دقیق و منظم
یه آدمی میسازم با انگیزه مفصل
یه آسمون خراش عجیب و بلندتر
زانو بزنه جلوش گذشتم
نور میبینه این وضعیت تیره تار
جون میگیره این شخصیت دیوانه وار
راه کوتاهی نیست این قصه میره تا
دنیا بیاد زیر پام بعد میکوبم تا ته
این راهو خوب باهاش آشنام
قطره بودم یه بارو شدم آبشار
بادبانا باز رو به آفتاب
میرسم به جایگامو میکوبم تا ته...
ادامه