زهـــــــره  , zooohre..74

زهـــــــره

 زهـــــــره  , zooohre..74

زهـــــــره

مطالب
cloobid
zooohre..74
، 1 سال و 4 ماه و 26 روز
زن 23 ساله مجرد
فوق ديپلم ،

رسانه ها

 • نفس لیلی , NAFASELEILI
  معاوننفس لیلی
 • چشمان لیـلی , cheshmanelaili
 • 9 رسانه

  morebox img


تبلیغات

 زهـــــــره  , zooohre..74
تو رفتہ اے
ومن جامانده ام،
در چارخانہ هاے پیراهنت
در پیچ و تاب موهایت
در مڪث هاے بے دریغت
براے گفتن" دوستت دارم"
بہ زبان ڪہ بیاورے
ذوق مراخواهے دید
حتے اگرمخاطبت من نباشم!
ادامه
99
23
5
3
 زهـــــــره  , zooohre..74
من ڪہ خود
میمیرم از هجران تو ..

بر هلاڪ من !
چہ مےجویی شتاب ...؟!
ادامه
19
3
5
 زهـــــــره  , zooohre..74
زن ها زمانی تصمیم می گیرند
تنهاییشان را پر ڪنند،
ڪہ نگاهی تهِ تهِ دلشان را،
خالی ڪرده باشد.
ادامه
17
5
4
 زهـــــــره  , zooohre..74
نفس لیلی 4 ماه پیش
ادامه
15
3
4
 زهـــــــره  , zooohre..74
کسیُ پیدا کن که
روح تورو بیشتر از بدنت دوست داشته باشه.
ادامه
32
4
15