نرم افزار اندروید کلوب
زهرا  , zahram89

زهرا

 مردهامنطقی حرف میزنندولی احساسی تصمیم میگیرند!اما زنهااحساسی حرف میزنندومثل یک مامور اعدام،کاری که باید بکنندرامی کنند!
زهرا  , zahram89

زهرا

مطالب
cloobid
zahram89
، 11 سال و 3 ماه و 19 روز
زن 79 ساله متاهل
فوق ديپلم ،

رسانه ها

 • طالع بینی , 107club
 • فوتبالی , footbali
 • 145 رسانه

  morebox img


تبلیغات

زهرا  , zahram89
زهرا 5 روز پیش
مردها منطقی حرف میزنند ولی احساسی تصمیم میگیرند! اما زنها احساسی حرف میزنند و مثل یک مامور اعدام،کاری که باید بکنند را می کنند!
99
زهرا  , zahram89
زهرا 3 ماه پیش
در پس هر قضاوت ما یک نفر می جوشد یک نفر می سوزد یک نفر می میرد قبل از آنکه زبانت آلوده ی کشتن کسی شود حرفهای خامت را بگذار خوب بپزند...!
زهرا  , zahram89
زهرا 4 ماه پیش
آدما به اندازه کمبود هایشان دیگران را آزار میدهند !!!
زهرا  , zahram89
گاهی نمیتوانیم با یک عذرخواهی،
تمام خسارت هایی را که به وجود آورده ایم،
جبران کنیم…!

حواسمون به گفتار و رفتارمون باشه
ادامه
زهرا  , zahram89
زهرا 4 ماه پیش
چهره واقعی آدم‌ها وقتی برایت مشخص میشه که دیگه براشون منفعتی نداری...