سپیده بارز , yokad

سپیده بارز

 ساعت زندگیت را به افق آدمهای ارزان قیمت کوک نکن یا خواب میمانی  یا عقب....
سپیده بارز , yokad

سپیده بارز

مطالب
cloobid
yokad
، 3 سال و 11 ماه و 12 روز
زن 38 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

سپیده بارز , yokad
زنان زود پیر می شوند...
ادامه
99
44
3
15
سپیده بارز , yokad
نوازش 2 روز پیش
اهمیت تو...
ادامه
32
2
10
سپیده بارز , yokad
پرسپولیس زندگیمه 2 روز پیش
ادامه
82
9
25
سپیده بارز , yokad
نوازش 2 روز پیش
باور ادمها...
ادامه
63
4
21
سپیده بارز , yokad
عشق دروغین
«سایت دیوار» یک روز پس از ولنتاین
ادامه
25
6
16