نرم افزار اندروید کلوب
  , yaskabood5000

ALIREZA A

  , yaskabood5000

ALIREZA A

مطالب
cloobid
yaskabood5000
، 4 سال و 11 ماه و 26 روز
مرد 43 ساله متاهل
ليسانس ، KARMAND
رسانه فروردین - مجله علم و فن - سرویس وبلاگ

Buy Website Traffic
  , yaskabood5000
ای ساربان آهسته رو با ناتوانان صبر کن
تو بار جانان می‌بری من بار هجران می‌برم

#سعدی
ادامه
99
29
1
5
  , yaskabood5000
و آن پرنده‌ی کوچک
که رویای من و تو بود
در دهانش برگی گذاشتند
تا سکوت کند
#عبدالملکیان
ادامه
25
3
4
  , yaskabood5000
ناسازگاری از فلک آمد، وگرنه من
با خاک خوی کردم و با خار ساختم
ننواخت هیچگاه مرا، گرچه بیدریغ
هر زیر و بم که گفت قضا، من نواختم

#پروین_اعتصامی
ادامه
28
1
6
  , yaskabood5000
نیست در دیده ما منزلتی دنیا را
ما نبینیم کسی را که نبیند ما را

#صائب_تبریزی
ادامه
57
5
16
  , yaskabood5000
چیست در بازی آن ابر سپید
روی این آبی آرام بلند
که تو را می‌برد
این گونه به ژرفای خیال...

#فریدون_مشیری
ادامه
27
2
6