, yashar0906

Quirky ALONE

 بهمن بکش  این آخرین نخ های این درد است  بهمن بکش  خس خس برای سینه مرد است...
  , yashar0906

Quirky ALONE

مطالب
cloobid
yashar0906
، 2 سال و 8 ماه و 6 روز
مرد 30 ساله مجرد
زير ديپلم ، مطالعه...


تبلیغات

  , yashar0906
1 ماه پیش
[https://www.aparat.com/v/wrqBG]
99
کامنت بنویسید...
سامان درخشانزاده , net333
چهارشنبه 18 مهر ، 21:31
عـــــــــــــــالی
ادامه
شهاب فرمانی , foka21
چهارشنبه 18 مهر ، 20:59

Big like
ادامه
نیکی امیری , nikiamiri1990
چهارشنبه 18 مهر ، 15:19
میگذره ولی امیدوارم خوش بگذره برات
ادامه
  , yashar0906
گزمه‌ای رقاصه‌ای را دید و گیسش را گرفت
گفت: ای دختر، چرا قِر در کمر انداختی!؟

شاخ ِهر نَر را شکسته، لرزش ِموزون ِتو
با ادا اطوار، در دلها شرر انداختی!!

از چه با ایمان و دین خلق، بازی می‌کنی؟
در اینستای خودت، تصویر ِشر انداختی!

غیر ِدین ِما که با رقصیدنت بر باد رفت..
لرزه بر اندام ِفرهنگ و هنر انداختی!!

فکر کردی کشور ما بی در و پیکر شده؟!
خویش را با بد کسی اینگونه در انداختی!

ما برای حفظ ِاین دین سالها جان کنده‌ایم
زحمت چل ساله را هم از اثر انداختی!!

دادگاه و اعترافت را نمودیم آشکار..
آشکارا چونکه بر دین نیشتر انداختی!

در جوابش گفت آن رقاصه با اندوه و لرز:
گزمه جان، انگار در من بد نظر انداختی!

نان ِبازوی خودم را می‌خورم از این طریق
اینهمه تهمت چرا بر یک نفر انداختی!؟

دزد ِجان و مال مردم را رها کردی، ولی
دختری بی‌چاره را در دردسر انداختی!؟

لرزش ِایمان ِمردم نیست از اندام ِمن!!
لرزه را بی‌شک شما بر این فنر انداختی!

رقص ِمن‌را در خبرها بولد کردی، در عوض
جرم ِسلطان ِطلا را از خبر انداختی...!؟!

مختصر دینی اگر در جامعه موجود بود
با عملکردت همان را در خطر انداختی!

بیگمان بین من و تو، قاضی ِعادل خداست
گرچه در ظاهر مرا از کُرک و پر انداختی!!
ادامه
کامنت بنویسید...
  , yashar0906
دوشنبه 21 آبان ، 22:25
تشکور..
ادامه
یگانه بهاری , yegane_baharei
دوشنبه 21 آبان ، 07:30
ادامه
  , yashar0906
بچـــــــــــــه هــــا...
یـــــه چیـــزی رو متـــــــــوجه شدیــــن ...
ایــن روزا اولیـــــن ســــوالی ک تـــــو اجتـــــمــاع ازت میپــــرسن چیـه؟!
ســـوال مسخـــره و مــزخـــرف "شغلـــت چیـــه"
اول میخــــوان ببینن چقــــدر پــــول داری و چکــــاره ای ک ب همــــون اندازه تحویـــلت بگیــــرن...
اخ ک چ مردم پستی،
ادامه
کامنت بنویسید...
یگانه بهاری , yegane_baharei
دوشنبه 21 آبان ، 07:31
اوهووم
ادامه
مجنون  , nenee
پنجشنبه 17 آبان ، 11:09
هرکه در چشم ما والاتر..
واقعااا والاتر.. متاسفانه
ادامه
مجنون  , nenee
پنجشنبه 17 آبان ، 11:09
ماادمهایی هستیم ک با چشامون زندگی میکنیم..
ادامه
  , yashar0906
ما ادمها خوب بلدیم بعد از شنیدن داستان زندگی دیگران در دلمان بگوییم:
"اگر من بودم هرگز این کار را نمیکردم"
اما بی برو برگرد روزی خواهد رسید ک ان "هرگز با اطمینان"
ما را وسط همان داستان پرت میکند و همان عمل نکوهش شده...
کاش میدانستیم قصه های زندگی تکراری اند، فقط جای شخصیت ها عوض میشوند...
ادامه
  , yashar0906
Quirky ALONE 1 ماه پیش
بهمن بکش این آخرین نخ های این درد است بهمن بکش خس خس برای سینه مرد است...