ویــــــ ـــــــ دآ , vida_life20

ویــــــ ـــــــ دآ

ویــــــ ـــــــ دآ , vida_life20

ویــــــ ـــــــ دآ

مطالبدوستان 1352
cloobid
vida_life20
، 13 سال و 8 ماه و 6 روز
زن 33 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،

دوستان

 • علیرضا صابر , min2ir
 • احسان ع , ehsan_ala
 • علی , anusha
 • امید بهاری , bahari_o
 • 1352 نفر

  morebox img


تبلیغات

پویا س , biotechsoft
99
پویا س , biotechsoft
ویــــــ ـــــــ دآ , vida_life20
حقیقت دارد

تو را دوست دارم

در این باران

می خواستم تو

در انتهای خیابان نشسته

باشی

من عبور کنم

سلام کنم

لبخند تو

را در باران

می خواستم

می خواهم

تمام لغاتی را که می دانم برای تو

به دریا بریزم

دوباره متولد شوم

دنیا را ببینم

رنگ کاج را ندانم

نامم را فراموش کنم

دوباره در آینه نگاه کنم

ندانم پیراهن دارم

کلمات دیروز را

امروز نگویم

خانه را برای تو آماتده کنم

برای تو یک چمدان بخرم

تو معنی سفر را از من بپرسی

لغات تازه را از دریا صید کنم

لغات را شستشو دهم

آنقدر بمیرم

تا زنده شوم

ادامه
18
8
10
ویــــــ ـــــــ دآ , vida_life20
روی برگی

تو نوشتی: باغ

روی یک قطره ی باران

من نوشتم: دریا، دریا، دریا

و در آن لحظه زنی

چشمهایش را

به کبوترها

بخشید
ادامه
16
8
10
ویــــــ ـــــــ دآ , vida_life20


باز است

در تمنای نسیم

پنجره ای

و به گوش می رسد

آواز خوش زنجره ای

که حضور کوچک خود را

به جهان می بخشد
ادامه
16
8
10