صدرا صدر , unification

صدرا صدر

 هیچکس تنهایی کوه را حس نکرد حتی ابرها !
صدرا صدر , unification

صدرا صدر

مطالب
cloobid
unification
، 8 سال و 2 ماه و 27 روز
مرد 32 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

صدرا صدر , unification
صدرا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 4 سال پیش
درباره من : نه سیب خورده‌ام نه گندم ،ولی در شبانگاه یك شب مردادی سال 1365 مرا از بهشت به دنیای زمینی آوردند . همین!

تولد : 2/اردیبهشت/

تولد : 27/مرداد/1365

99
صدرا صدر , unification
4 سال پیش
ادامه
صدرا صدر , unification
صدرا 5 سال پیش
هیچکس تنهایی کوه را حس نکرد حتی ابرها !
کامنت بنویسید...
صدرا صدر , unification
یکشنبه 11 خرداد ، 00:42
نظر لطفتونه
ادامه
صدرا صدر , unification
صدرا 5 سال پیش
بدون تسلط بر خود نمی توان فاتح دیگران بود
کامنت بنویسید...