مرتضی  , tiger233

مرتضی

  تکیه بده... اما ! به شانه هایی که اگر خوابت برد...سرت را زمین نگذارد !
مرتضی  , tiger233

مرتضی

مطالب
cloobid
tiger233
، 7 سال و 9 ماه و 29 روز
مرد 51 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

مرتضی  , tiger233


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:

با اصرار بر گناه، دیگر گناه صغیره ای نباشد، و با استغفار، كبیره نباشد.┄┅═══✼✼═══┅┄

ادامه
99
مرتضی  , tiger233

نعمت ارزشمند / فراموش کردن

ادامه
مرتضی  , tiger233
بـہ دنیا آرامش یافتن از جهل و نادانے است.
ادامه
مرتضی  , tiger233
شبکه قرآن 2 روز پیش
ادامه
مرتضی  , tiger233
ادامه