محمود , tanhat27

محمود

 محبت ایدز ندارد تا می توانید بكنید
محمود , tanhat27

محمود

مطالب تصاویر 15
cloobid
tanhat27
، 10 سال و 2 ماه و 24 روز
مرد 38 ساله متاهل
فوق ليسانس ، ------

آلبوم تصاویر

15 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • شهرستان شوط , shoat_city
 • قصر آتش , girlsworld
 • 100 رسانه

  morebox img


تبلیغات

محمود , tanhat27
رفته بودم سرِ کوچه دو عدد نان بخرم
و کمی جنس، بفرموده‌ی مامان بخرم

از قضا چشم من افتاد به یک دوشیزه
قصد کردم قدحی "ناز " از ایشان بخرم

ناز از دلبر طنّاز، خریدن دارد
بهتر آن است که از دافِ پری‌سان! بخرم

بس‌که ابروی "تتو" با مژه‌اش سِت شده بود
مانده بودم چه از آن سرو خرامان بخرم

لبِ غرق رُژ و گیسوی فَشن را باید ...
شده حتّی به شبی رفتنِ زندان، بخرم

بی‌خیالِ رصد "گشت" شدم یک لحظه
تا اگر هم شده با چنگ، و دندان بخرم ...
که به خود آمده، دیدم به سرش شالی نیست!
به کجا می‌روم این‌گونه شتابان! بخرم!

نکند دوره چهل سال عقب برگشته
یا که من آمدم از عهد رضاخان بخرم!

باتعجّب، و کمی دلهره گفتم؛ بانو!
بهرتان روسری اندازه‌ی "روبان" بخرم؟

گفت؛ با لحن زنانه "برو گم شو عوضی"!
پسر "مش صفرم"، آمده‌ام نان بخرم!!!
ادامه
99
محمود , tanhat27
سقف باشید برای دیگران نه دیوار ، دیوار بدون سقف خرابه ای بیش نیست
ادامه
محمود , tanhat27
صندلی عقب تاکسی نشسته بودم دختره کناری با اشاره بهم گفت: ببخشید میشه بکشی پایین؟ گفتم :میخوای بخوری؟ گفت :کثافت منظورم شیشه بود!!! گفتم :بیشعور منم منظورم باد بود!!!! ملت کافر شدن به قرآن
ادامه
محمود , tanhat27


آنکس که بداند و بخواهد که بداند / خود را به بلندای سعادت برساند.
آنکس که بداند و بداند که بداند / اسب شرف از گنبد گردون بجهاند .
آنکس که بداند و نداند که بداند / با کوزه ی آب است ولی تشنه بماند !
آنکس که نداند و بداند که نداند / لنگان خرک خویش به مقصد برساند !!
آنکس که نداند و بخواهد که بداند / جان و تن خود را ز جهالت برهاند !!
آنکس که نداند و نداند که نداند / در جهل مرکب ابدالدهر بماند !!
آنکس که نداند و نخواهد که بداند / حیف است چنین جانوری زنده بماند!!!
ادامه