نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
ع ر , stom

ع ر

 مرگ یعنی توقف کامل و بدون بازگشت اعمال حیاتی. مرگ قطعی یعنی توقف قطعی و بی بازگشت اعمال حیاتی.
ع ر , stom

ع ر

مطالب
cloobid
stom
، 9 سال و 10 ماه و 14 روز
مرد 43 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، دندان پزشك
وبلاگ میهن بلاگ
ع ر , stom
ع 4 ماه پیش
مرگ یعنی توقف کامل و بدون بازگشت اعمال حیاتی. مرگ قطعی یعنی توقف قطعی و بی بازگشت اعمال حیاتی.
99
ع ر , stom
ع 10 ماه پیش
زمان انسانلاری دیشمزاما نقابی انسانلارین چهره سیندن گوتورور کی حقیقت اشکاراولسون.(زمان ادمهاراعوض نمیکندنقاب راازچهره ادمهابرداشته وحقیقت اش
ع ر , stom
ع 10 ماه پیش
زمان انسانلاری دیشمزاما نقابی انسانلارین چهره سیندن گوتورور کی حقیقت اشکار اولسون.
ع ر , stom
ع 1 سال پیش
منیم اولانی منن الاجاخسان اونجه منی قانع ایدجاخسان.
ع ر , stom
ع 1 سال پیش
انچه به من فرمان میراند خنده ی کودکان است وانچه تو فرمان میرانی گریه ی کودکان است.