نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
امیر  , sorena1300

امیر

 بزرگترین دشمن دانایی،نادانی نیست، بلكه توهم دانایی است..،
امیر  , sorena1300

امیر

مطالب
cloobid
sorena1300
، 8 سال و 10 ماه و 19 روز
مرد 42 ساله متاهل
دکتري و بالاتر ،
وبلاگ میهن بلاگ
امیر  , sorena1300
امیر 2 هفته پیش
بزرگترین دشمن دانایی،نادانی نیست، بلكه توهم دانایی است..،
99
امیر  , sorena1300
امیر 3 ماه پیش
هیچ چیز به اندازه صادق بودن با خود، دشوار نیست...!
کامنت بنویسید...
امیر  , sorena1300
دوشنبه 16 تیر ، 13:19
سلام برشما
ادامه
نازنین بانو , nazi.mt
شنبه 20 اردیبهشت ، 18:49
لایک
ادامه
امیر  , sorena1300
شنبه 6 اردیبهشت ، 15:48
وجدان بیدار
ادامه
سمیه   , somayeh_27
✔در علی بابا و چهل دزد از قصه های هزار و یک شب که آن را به صورت فیلم سینمایی دیدم، باز با همین آرمان مواجه می شویم.
علی بابا صاحب مخفی گاهی است مرموز، پنهان در پسِ کوهها و صخره هاکه فقط باکلمه رمز "باز شو سی زِم!" میتوان وارد آن شد.
علی بابا رو به کوه می ایستدوبا صدای بلند فریاد می زند: " باز شو سی زِم" آنگاه صخره ها از هم می شکافند و جدا می شوند.
براستی که الهام بخش است. چون به انسان نشان می دهد چگونه صخره هاوموانع باکلام درست خود او از سر راه بخواهندخاست.
پس اکنون بیاییدوباهم ندا دردهیم که:حصار های تنگدستی وتأخیرهم
اکنون فرومیریزندودرپرتولطف الهی به ارض موعودخودواردمیشوم.
#فلورانس_اسکاول_شین
ادامه
سمیه   , somayeh_27
✔نه با صعود مغرور شوید و نا با سقوط مبهوت !
حواستان باشد که صعود از پایین ترین نقطه شروع میشود و فرود درست در نقطه اوج...
هر برخواستنی، نشستنی دارد و هر فرازی ، فرودی !
درس اول زندگی همین است...
ادامه
کامنت بنویسید...
فاطمه  , fsnikfekr
دوشنبه 16 تیر ، 13:51
ان مع العسر یسرا
ادامه
امیر  , sorena1300
امیر 3 ماه پیش
؟؟؟؟؟؟؟؟/