میرشاد  , soovashun

میرشاد

 علم آدمیت است و جوانمردی و ادب ...... ور نی ، ددی به صورت انسان مصوری
میرشاد  , soovashun

میرشاد

مطالبدوستان 2
cloobid
soovashun
، 6 سال و 4 ماه و 14 روز
مرد 36 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مدرس دانشگاه

دوستان

  • شیما ناسازگار , shima_nsazegar


تبلیغات

میرشاد  , soovashun
میرشاد 3 روز پیش
علم آدمیت است و جوانمردی و ادب ...... ورنی ، ددی به صورت انسان مصوری
99
میرشاد  , soovashun
میرشاد 5 روز پیش
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود ..... به هر درش که بخوانند بی خبر نرود
میرشاد  , soovashun
میرشاد 1 هفته پیش
قارون گرفتمت که شدی از توانگری ...... سگ نیز با قلاده ی زرین همان سگ است
میرشاد  , soovashun
میرشاد 1 هفته پیش
کاروانی رد نشد تا یوسفی پیدا شود .... یک نفر باید زلیخا را بیندازد به چاه
کامنت بنویسید...
میرشاد  , soovashun
سه شنبه 15 آبان ، 00:30
سپاس
ادامه
میرشاد  , soovashun
میرشاد 2 هفته پیش
دختر باران بیا ، مست و غزل خوان بیا ، هم سوی شیراز آی ، شاد و گل افشان بیا
کامنت بنویسید...