نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
حافظ سنی , soonee

حافظ سنی

حافظ سنی , soonee

حافظ سنی

مطالب
cloobid
soonee
، 12 سال و 22 روز
مرد 32 ساله متاهل
فوق ديپلم ، محصل
وبلاگ میهن بلاگ
وحید باقری , shahin_ghermez2001
الفبا برای سخن گفتن نیست / برای نوشتن نام توست اعداد

پیش از تولد تو به صف ایستاده اند

تا راز زاد روز تو را بدانند

تولدت مبارک
ادامه
99
حافظ سنی , soonee
تکرار مسواک زدن در همه شبها
دندانها را سفید میکند

و تکرار خاطرات در همه شبها
موها را . . .

ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ می شوﺩ
ﺑﻪ پاﯼ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ .…

گاﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻠﻒ می شود ؛
ﺑﻪ پای ﻋﻤﺮ !

ﻭ ﭼﻪ ﻋﺬﺍﺑﯽ می کشد،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﺮﺵ ﺗﻠﻒ می شود
ﻫﻢ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ.....!
ادامه
کامنت بنویسید...
سیدووو  داشی , md_lancolat1373
یکشنبه 29 تیر ، 17:43
سلامتی همه قدیمیای کلوب
ادامه
حافظ سنی , soonee
زیاد در خاطرات دیگران ورود نکنید،

چرا که در خاطرات هر شخص رازهایی وجود دارد که حتی

می ترسد آن ها را برای خودش آشکار کند!
ادامه
اسداله بهبهانی فرد , behbahani2
تولد واژه ای ست در پی معنا شدن.
مفهومی است در تب و تاب رسیدن.
تولد گاه بهانه ای ست برای دلتنگِ خود شدن.
نشانه ای ست برای جستجوی خویش.
تولد گاهی بهانه ای ست برای یك جمع دوستانه.
برای چند لحظه با هم خندیدن.برای خرید یك شاخه گل.
برای جاری شدن یك قطره اشك و كشیدن آهی از سر دلتنگی.
تولدعلامتی است پر معنا در سر رسید زندگی ما.
گاه بهانه ای ست برای نوشتن یك متن یا سرودن یك شعر.
تولد گاه بهانه ای ست برای فریادبودن رهایی از پیله ی تنهایی و اندكی به دنبال خود گشتن.
تولد مفهومی ست ناپیوسته درزندگی امروز ما و عشق مفهومی ست پیوسته.
با عشق زندگی كن تا پیوسته متولد شوی.

دوست عزیزم سلام

تولدت مبارک ،امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق و شاد باشید .
ادامه
وحید باقری , shahin_ghermez2001
می‌خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسم

اما پنداشتم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست

تولدت مبارک
ادامه