حامد صفوت , solid

حامد صفوت

 12 سال و 5 ماه و 9 روز
حامد صفوت , solid

حامد صفوت

مطالب
cloobid
solid
، 13 سال و 8 ماه و 7 روز
مرد 35 ساله متاهل
يک سال کالج ، بیكار نیستم

رسانه ها

  • دوره فشرده مكالمه زبان انگلیسی (ICC) , intensiveconversationcourse
  • ICG  (لیگ بازی های کامپیوتری ایران) , bashgahcomputeri
  • 29 رسانه

    morebox img


تبلیغات

حامد صفوت , solid
حامد 1 سال پیش
12 سال و 5 ماه و 9 روز
99
حامد صفوت , solid
حامد 1 سال پیش
حیف.
حامد صفوت , solid
حامد 1 سال پیش
خردمندان تنهایند و دانایی اندوهبار.
حامد صفوت , solid
غواص ها ، برگشته اند با دست بسته ،
غواص ها ، با استخوان های شکسته
غواص ها ، این شهر ما دیدن ندارد ،
این مزرع آفت که پاییدن ندارد ،
غواص ها ، اینجا رفیقی غرق درد است ،
غواص ها ، اینجا دریغ از بوی مرد است ،
غواص ها ، اینجا جواب مرد زجر است ،
مردی اگر یابد نشان در بند و حصر است ،
غواص ها ، از باکری دیگر نشان نیست ،
جز دزدی و غارت ز سرداری عیان نیست ،
غواص ها ، اروند را بیچاره کردید ،
قلب پر از درد مرا ، آواره کردید ،
غواص ها ، قربان آن دستان بسته ،
اینجا روایت میکنم با جان خسته ،
غواص ها ، از عشق سودایی نمانده ،
این شهر را ، امید فردایی نمانده ،
بعد از شما ، میراثتان بر دار کردند ،
این نانجیبان ، عشق را آوار کردند ،
غواص ها ، هرگز مپرسید از عنایت ،
از مرتضی آوینی و شور روایت ،
غواص ها ، بعد از شما مشتی اراذل ،
در کام همرزمانتان چون زهر قاتل ،
غواص ها ، ما را لقب "نامحرمان" شد ،
این ملک یک سر عرضه غارتگران شد ،
غواص ها ، خواندند ما را " بی بصیرت" ،
این قوم نادان ، کوفیان "لَیسَ غِیرت"
مارا به حسرت در بیابان وا نهادید ،
اروند را با موج هایش جا نهادید ،
غواص ها ، جان من و جان شما ها ،
غواص ها ، غوغای خاموش شما ها ،
غواص ها ، مردانگی بر دار گشته ،
بعد از شما هر ابلهی سردار گشته ،
غواص ها، زندان پر از آدم حسابی است ،
هر غارت از اموال مردم خود کتابی است ،
غواص ها ، قربان آن دستان بسته ،
دستی بگیرید از منِ از پا نشسته ،
غواص ها ، بعد از شما در هر مجالی ،
من راه را پیموده ام ، با دست خالی ،
غواص ها ، اما کنون شرمنده هستم ،
از اینکه جایی گفته ام ، رزمنده هستم ،
غواص ها ، رزمندگان با شهامت ،
محبوس و مغموم اند در اوج شقاوت ،
غواص ها ، آنانکه اهل رزم بودند ،
آنان که هم پیمانه های بزم بودند ،
غواص ها ، همرزم های واقعی تان ،
هم عشق و هم احوال های جبهه ای تان ،
غواص ها ، شرمنده ام ، از من مپرسید ،
از یادگار باکری ....دیگر مپرسید .....
ادامه
کامنت بنویسید...
محمد عیسی     , eshghbekhoda
دوشنبه 21 فروردین ، 10:04
فقط بگو یا الله
ادامه
حامد صفوت , solid
3 سال پیش