سمانه  , solatisima

سمانه

  خدای تعالی را به خواب دیدم.  پرسیدم: راه به تو چون است...؟  گفت: از خود به در آی، رسیدی....  بایزید
سمانه  , solatisima

سمانه

مطالب
cloobid
solatisima
، 5 سال و 8 ماه
زن 35 ساله مجرد
فوق ليسانس ،

رسانه ها

 • کلوب دات کام , recreation
 • اس ام اس , kingofsmsnomber1
 • 104 رسانه

  morebox img


تبلیغات

سمانه  , solatisima
خدا به یک اندازه به همه مرحمت دارد. هستی از هیچكس جانبداری نمی‌کند، کاملاً بی طرف است.
هستی بسیار گرم، صمیمی،‌ پشتیبان و مراقب است. اما ما به روی گرما و صمیمیت آن باز نیستیم. بسته ایم.
مشكل در ماست نه در هستی.
تا زمانی كه ترس را کنار نگذاری و باز و پذیرا نشوی، هیچگاه نخواهی دانست كه چه چیزی را از دست می‌دهی.
تو زندگی را از دست می‌دهی،
عشق را از دست می‌دهی، ‌
حقیقت را از دست می‌دهی.
شهامت پیدا كن و در وجود خود را به روی تمام زیبایی، ‌سعادت و خیر و بركت عالم بگشا. همه از آن توست. كافی است بخواهی تا از آن تو شود.

اوشو
ادامه
99
4
1
حمید آبادی , azizm
یکشنبه 18 شهریور ، 23:00
زیباست
ادامه
سمانه  , solatisima
سمانه 5 ماه پیش
خدای تعالی را به خواب دیدم. پرسیدم: راه به تو چون است...؟ گفت: از خود به در آی، رسیدی.... بایزید
سمانه  , solatisima
1 سال پیش
ادامه
48
4
6
رضا , balack2011
دوشنبه 6 آذر ، 19:29
بسیااااااااااااااار زیبا
ادامه
فرامرز , faramarz_52
شنبه 27 آبان ، 12:08
لااااااااااااااااایك
ادامه
سمانه  , solatisima
نقل است از ابن سینا كه فرمود :
سه اصل را اگر مراعات کنید، آسایش بر شما فزون خواهد شد :

1 . به وقت خوشحالى قول ندهید
2 . به وقت خشم پاسخ ندهید
3 . و در هنگام غم تصمیم نگیرید
ادامه
34
8
9
سمانه  , solatisima
به شخصیت خود بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید.
زیرا شخصیت شما جوهر وجود شماست و آبرویتان تصورات دیگران نسبت به شماست...
ادامه
46
4
11