سوگند  , sogandhp22

سوگند

سوگند  , sogandhp22

سوگند

مطالب
cloobid
sogandhp22
، 3 سال و 10 ماه و 10 روز
زن 18 ساله مجرد
زير ديپلم ،


تبلیغات

سوگند  , sogandhp22
اژدهـ ـ ـا 3 سال پیش
گاهے برو... گاهے بمان... گاهے بخند...
گاهے گریه... گاهے حرف بزن... گاهے فریاد بزن...
گاهے قدم بزن... گاهے سکوت کن... گاهے رها شو...
گاهے ببخش... گاهے یاد بگیر... گاهے سفر کن...
گاهے اعتماد کن... گاهے فراموش کن... گاهے زندگی کن...
گاهے باور کن... گاهے بزرگ باش... گاهے کوچک باش...
گاهے چتر باش... گاهے باران باش. گاهے دریا...
گاهے برکه... گاهے همه چیز... گاهے هیچ چیز...
اما همیشه انسان باش...
ادامه
99
218
9
79
سوگند  , sogandhp22
سنگ تولد شماچیه؟؟؟
"شما کدوم ماهی؟؟

1. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ=سنگ اهن
»» ﻣﺸﺨﺼﻪ= قوی و ارام ولی نگران همه چی
2. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ=سنگ گچ
»»ﻣﺸﺨﺼﻪ= یکرنگ وپاک ولی زود پیر میشی
3. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﺩﺍﺩ=سنگ ساختمان...
»»ﻣﺸﺨﺼﻪ= مقاوم خوشرو وپرحاشیه ولی بیخیال...
4. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺗﯿﺮ= سنگ طلا ،
»»ﻣﺸﺨﺼﻪ= مغرور و مهربان ولی پرخور
5. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﺩﺍﺩ= سنگ پاشور،
»» ﻣﺸﺨﺼﻪ= پررو وشاد ولی مثل کنه...
6. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ = سنگ نمک
»» ﻣﺸﺨﺼﻪ=ماهر و زحمتکش ولی غرغرو
7. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﻬﺮ = ﺳﻨﮓ ،'اتشفشان ،
»»ﻣﺸﺨﺼﻪ= صمیمی وگرم ولی خوش خواب
8. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺁﺑﺎﻥ = سنگ ظرفشویی،
»» ﻣﺸﺨﺼﻪ= ﺻﺪیق و کاربلد ولی عصبی
9. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺁﺫﺭ = ، سنگ الماس،
»» ﻣﺸﺨﺼﻪ= ﻣﻮفق و زیبا وپر مشتری
10. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺩﯼ = سنگ یاقوت،
»» ﻣﺸﺨﺼﻪ= باثبات و صبور ولی مهربون..
11. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﻤﻦ = سنگ خاکی ،
»» ﻣﺸﺨﺼﻪ= عاشق و صبور ولی وسواسی و غرغرو
12. ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺍﺳﻔﻨﺪ =شهاب سنگ...
»» ﻣﺸﺨﺼﻪ= دست نیافتنی و متمایز ولی خوش شانس.
╭────────────╮
»»»» بـه اشــتــراک بــزاریــد
╰────────────╯
ادامه
86
52
67