نرم افزار اندروید کلوب
 پانته آ  , shifooooooooooli

پانته آ

 با قهر بگویی:که ببین من رفتم!        اما نروی،همین حوالی باشی...
 پانته آ  , shifooooooooooli

پانته آ

مطالب
cloobid
shifooooooooooli
، 7 سال و 3 ماه و 13 روز
زن 79 ساله متاهل
فوق ديپلم ،


تبلیغات

 پانته آ  , shifooooooooooli
پانته آ 1 روز پیش
با قهر بگویی:که ببین من رفتم! اما نروی،همین حوالی باشی...
99
محسن امیری , zayrbdc
نوشته محسن برای پانته آ 3 روز پیش
شب است
"شعرم می آید" ...
نه گوشی میخواهم
نه قلم
نه کاغذ
سرت را بگذار روی زانوانم ...
میخواهم
#دوستتدارم
را
لابلای گیسوانت
بکارم ...
ادامه
 پانته آ  , shifooooooooooli
حس من بى تو به خود نفرت دانشجویى ست
از همان درس که در آن دو سه بار افتاده..
سهمم از عشق تو عکسى ست که دیدم آن هم
دستم آنقدر تکان خورد که تار افتاده!
ادامه
محسن امیری , zayrbdc
دوستیَت حِسِ لَطیفی اَست... نِگــَــهَش خوآهَم دآشت... چه تو نَزدیک بآشی وَ چه دور!*
ادامه
محسن امیری , zayrbdc
نوشته محسن برای پانته آ 1 هفته پیش
کاش
میگفتی چیست
آنچه از چشم تو
تا عمق وجودم جاریست
ادامه