شعر طنز , sheretanzefarsi

شعر طنز

شعر طنز , sheretanzefarsi

شعر طنز

مطالب تصاویر 6دوستان 2
cloobid
sheretanzefarsi
، 1 سال و 11 ماه و 13 روز
مرد 69 ساله متاهل
فوق ليسانس ،

دوستان

آلبوم تصاویر

6 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • کلوب دات کام , recreation
 • جوانان شیعه , shia_ali
 • 8 رسانه

  morebox img


تبلیغات

شعر طنز , sheretanzefarsi
1 سال پیش
[https://www.aparat.com/v/I5PdR]
وب سایت شعر طنز مرجع تخصصی شعر طنز است که به معرفی شاعران طنزپرداز کشور و آثار آنان اعم از شعر طنز اجتماعی، کوتاه، عاشقانه و... میپردازد.
صفحه ی رسمی تلگرام https://telegram.me/sheretanz
وب لاگ تخصصی شعر طنز www.sheretanz.mihanblog.com
ادامه
99
شعر طنز , sheretanzefarsi
1 سال پیش
[https://www.aparat.com/v/I5PdR]
وب سایت شعر طنز مرجع تخصصی شعر طنز است که به معرفی شاعران طنزپرداز کشور و آثار آنان اعم از شعر طنز اجتماعی، کوتاه، عاشقانه و... میپردازد.
صفحه ی رسمی تلگرام https://telegram.me/sheretanz
وب لاگ تخصصی شعر طنز www.sheretanz.mihanblog.com
ادامه
99
شعر طنز , sheretanzefarsi
تصاویر آلبوم از شعر 1 سال پیش
شعر طنز , sheretanzefarsi
[https://www.aparat.com/v/RADwv]
وب سایت شعر طنز مرجع تخصصی شعر طنز است که به معرفی شاعران طنزپرداز کشور و آثار آنان اعم از شعر طنز اجتماعی، کوتاه، عاشقانه و... میپردازد.
صفحه ی رسمی تلگرام https://telegram.me/sheretanz
وب لاگ تخصصی شعر طنز www.sheretanz.mihanblog.com
ادامه
شعر طنز , sheretanzefarsi
1 سال پیش
[https://www.aparat.com/v/Lp6S8]
وب سایت شعر طنز مرجع تخصصی شعر طنز است که به معرفی شاعران طنزپرداز کشور و آثار آنان اعم از شعر طنز اجتماعی، کوتاه، عاشقانه و... میپردازد.
صفحه ی رسمی تلگرام https://telegram.me/sheretanz
وب لاگ تخصصی شعر طنز www.sheretanz.mihanblog.com
ادامه