نرم افزار اندروید کلوب
سارا پ , saras1374

سارا پ

 الهی و ربی من لی غیرک
سارا پ , saras1374

سارا پ

مطالب تصاویر 32
cloobid
saras1374
، 2 سال و 9 ماه و 3 روز
زن 79 ساله مجرد
ليسانس ،

آلبوم تصاویر

32 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

سارا پ , saras1374
من برم خونشون (♥ ♥)
ادامه
99
سارا پ , saras1374

در بخش فوقانى مبلغ قابل پرداخت قبض هاى برق، عناوینى آورده میشوند كه یكى از آنها مبلغ بیمه است. اداره برق این مبلغ را به طور مستمر از مشتركین كسر مى كند و در صورت بروز حوادثى كه ناشى از قطع ناگهانى یا نوسانات ولتاژ است، مشترك مى تواند بر این اساس از شركت بیمهء طرف قرارداد با اداره برق خسارت دریافت كند. مشترك باید در اولین روز كارى بعد از وقوع خسارت به صورت حضورى به اداره برق منطقه مراجعه نماید و آخرین قبض پرداخت شده برق و سند مالكیت یا اجاره نامه محلى كه قبض برق متعلق به آن است را همراه داشته باشد و فرم درخواست خسارت ناشى از حوادث را پر كند
تعمیر وسایلى كه در اثر نوسان برق خراب شده اند در فاصله
درخواست شكایت و نتیجه نهایى منعى ندارد، اما مشترك باید از تعمیرگاه گواهى و فاكتور دریافت كند تا بعدا بتواند مبلغ پرداختى را از بیمه مطالبه نماید.
درخواست خسارت به علت خسارات ناشى از قطع ناگهانى یا نوسانات برق به وسایل برقى مهمانانى كه در زمان تغییرات ولتاژ در منزل مشترك حضور داشته اند نیز ممكن است.
امیدوارم مطلب مفید بوده باشه و اگاهیتون رو بالا ببره و کمک کرد به حقوقتون بیشتر اشنا بشید
ادامه
سارا پ , saras1374
یک روز از پدرم پرسیدم فرق بین عشق و ازدواج چیست؟

روز بعد او کتابی قدیمی آورد و به من گفت این برای توست.

با تعجب گفتم : اما این کتاب خیلی با ارزش است، تشکر کردم و در حالیکه خیلی ذوق داشتم تصمیم گرفتم کتاب را جایی دنج بگذارم تا سر فرصت بخوانم، چند روز بعد پدرم روزنامه ای را آورد، نگاهی به آن انداختم و بنظرم جالب آمد که پدرم گفت این روزنامه مال تو نیست، برای شخص دیگریست و موقتا میتوانی آن را داشته باشی، من هم با عجله شروع به خواندنش کردم که مبادا فرصت را از دست بدهم، در همین گیر و دار پدرم لبخندی زد و گفت : حالا فهمیدی فرق عشق و ازدواج به چیست؟
در عشق میکوشی تا تمام محبت و احساست را صرف شخصی کنی که شاید سهم تو نباشد اما ازدواج کتاب با ارزشیست که به خیال اینکه همیشه فرصت خواندنش هست به حال خود رهایش میکنی

شیرین ترین توت ها ، پای درخت میریزد در حالی که ما برای چیدن توت های کال ، چشم به بالا ترین شاخه ها دوخته ایم...
ادامه
سارا پ , saras1374
دانشجویان 2 هفته پیش
ادامه
سارا پ , saras1374
ما هیچ ما فقط نگاه! ♥
ادامه