سارا حسنی , sarakhoshru

سارا حسنی

 ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ‌اند، ﺁﺩم‌هایی ﮐﻪ؛ ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺮف‌هاﯾﺸﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ..
سارا حسنی , sarakhoshru

سارا حسنی

مطالب
cloobid
sarakhoshru
، 5 سال و 7 ماه و 25 روز
زن 42 ساله مجرد
ليسانس ،

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • ویژه , Especially
  • 35 رسانه

    morebox img


تبلیغات

سارا حسنی , sarakhoshru
ادامه
99
سارا حسنی , sarakhoshru
هیچوقت حسرت
زندگی آدمایی که از
درونشون خبر نداری
نخور
هر قلبی دردی دارد
فقط نحوه ابراز آن
فرق دارد
بعضی ها آن را در
چشمانشان پنهان میکنند
و بعضی ها در لبخندشان...!
ادامه
سارا حسنی , sarakhoshru
جانا به جز از عشق تو دیگر هوَسم نیست
سوگند خورَم من، که به جای تو کَسم نیست

امروز منم عاشق بی مونس و بی یار
فریاد همی خواهم و فریاد رسَم نیست

در عشق نمی دانم درمانِ دلِ خویش
خواهم که کنم صبر ولی دست رسَم نیست

خواهم که به شادی نفسی با تو برآرم
از تنگ دلی جانا، جای نفسم نیست
ادامه
کامنت بنویسید...
حامد سجادی , hamed27persian
6 ساعت پیش
می کشدم می به چپ، می بردم دل به راست/ رو که کشاکش خوش است، تو چه کشیدی بگو
ادامه
سارا حسنی , sarakhoshru
7 ساعت پیش
عاشق شوید...
نه بخاطر لذت بوسه و هم آغوشی
بخاطر تمرکز ذهن روی یک نفر!
وفاداری لذت دارد...
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎
ادامه
سارا حسنی , sarakhoshru
این روزهــــایم به تظاهر می گذرد...
تظاهر به بی تفاوتی،
تظاهر به بی خیـــــالی،
به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست... اما . . .
چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"
ادامه
کامنت بنویسید...
حامد سجادی , hamed27persian
7 ساعت پیش
زندگی سوت قطاریست که در خواب پلی می پیچد ....
ادامه