دیبا ا , sanam063

دیبا ا

 روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست ..خدا هست...خدا هست....
دیبا ا , sanam063

دیبا ا

مطالب
cloobid
sanam063
، 5 سال و 10 ماه و 28 روز
زن 35 ساله مجرد
فوق ليسانس ،

رسانه ها

 • کلوب دات کام , recreation
 • مراغه , maraghehclub
 • 453 رسانه

  morebox img


تبلیغات

دیبا ا , sanam063
دیبا 1 ماه پیش
روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست ..خدا هست...خدا هست....
99
دیبا ا , sanam063
دیبا 3 ماه پیش
آدم نمیداند چه بگویند به کسانی که دور زدن را زرنگی میدانند ....
دیبا ا , sanam063
ازهــردستے بدے
ازهمون دست
پس میگیرےﻣﮕﺮمےﺷﻮﺩ
قلبے ﺭﺍبشکنے
ﻭقلبت شکسته ﻧﺸﻮد
ﻣگرمےﺷﻮﺩچشمے
ﺭﺍگرﯾﺎﻥ کنے
ﻭﭼﺸﻤﺖ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ
مگر می شود؟
خداهمیشه هست
ادامه
دیبا ا , sanam063
دیبا 3 ماه پیش
سکوت تنها دوستی است که هرگز خیانت نمی کند .....
دیبا ا , sanam063
دیبا 4 ماه پیش
یاد باد آن روزگاران یاد باد....
کامنت بنویسید...
مصطفی         , mustafa_mf
پنجشنبه 24 آبان ، 08:06
یادباد.....
ادامه