سامان میر , saman_mir

سامان میر

 بعد از خدا مادر تنها معبودی است که گناه ما را می بخشد.
سامان میر , saman_mir

سامان میر

مطالب
cloobid
saman_mir
، 6 سال و 29 روز
مرد 34 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

سامان میر , saman_mir
سامان 1 ماه پیش
بعد از خدا مادر تنها معبودی است که گناه ما را می بخشد.
99
کامنت بنویسید...
شاهین فیروزی , shahin_firoozi
یکشنبه 7 بهمن ، 11:01
سلامتی همه مادرا
ادامه