سَحَرخانــــــــوووم  , saharentezar

سَحَرخانــــــــوووم

سَحَرخانــــــــوووم  , saharentezar

سَحَرخانــــــــوووم

مطالب
cloobid
saharentezar
، 6 سال و 1 ماه و 3 روز
زن 25 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

سَحَرخانــــــــوووم  , saharentezar
و من در هر پلکی یکبار دیدنت را می بازم...
99
سَحَرخانــــــــوووم  , saharentezar
سَحَرخانــــــــوووم  , saharentezar
بهترین حس دنیاست همیشه پیش اونی باشی که وقتی پیششی زمان از دستت بره
سَحَرخانــــــــوووم  , saharentezar
تو با قلب ویرانه من چه کردی؟
سَحَرخانــــــــوووم  , saharentezar
آیدی یاهو saharhoseini3784@yahoo.com