سعید جوان , saeidd1367

سعید جوان

  همیشه هر زیبایی عزیز نیست ولی هر عزیزی زیباست.
سعید جوان , saeidd1367

سعید جوان

مطالب تصاویر 4
cloobid
saeidd1367
، 8 سال و 11 ماه و 12 روز
مرد 34 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند

آلبوم تصاویر

4 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

سعید جوان , saeidd1367
شما بهشون تبریک نمیگید ؟؟ ♥
ادامه
99
1730
420
448
سعید جوان , saeidd1367
عکس که سنگ را به گریه میاره
مادر در حین غرق شدن اما بازهم در فکر نجات طفلش است
خدایا تمام مادران را از رنج وغم نجات بده

ادامه
268
34
160
سعید جوان , saeidd1367
نوشته سعید برای نسیم 3 سال پیش
دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال کسی باش که دنبال تو باشد اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت منت نکش از غیر وپر و بال خودت باش صد سال اگر زنده بمانی گذرانی پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش
ادامه
سعید جوان , saeidd1367
نوشته سعید برای نسیم 3 سال پیش
دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش دنبال کسی باش که دنبال تو باشد اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت منت نکش از غیر وپر و بال خودت باش صد سال اگر زنده بمانی گذرانی پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش
ادامه
سعید جوان , saeidd1367
تصاویر آلبوم از سعید 3 سال پیش