نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب
سعید  , saeedeb

سعید

 چه نیازی است به خون خواهی دشمن وقتی به گنـه کـاری ما دوست شهـادت می داد ...
سعید  , saeedeb

سعید

مطالب
cloobid
saeedeb
، 6 سال و 4 ماه و 11 روز
مرد 39 ساله مجرد
فوق ليسانس ، کارشناس برنامه ریزی شهری
رسانه فروردین - سرویس وبلاگ

Buy Real Traffic
سعید  , saeedeb
درست‌ترین شكل عشق آن است كه
شما چگونه با یک فرد رفتار می‌كنید
نه اینكه درباره وی چه احساسی دارید

ادامه
99
سعید  , saeedeb
بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم
احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی
بـا رقیـــبان نمی جنگـــم !

بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :
عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت

ولـــی اگـــر بیایــی و بمانـــی
بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم . . .
ادامه
سعید  , saeedeb
گیریـم تـا آخـر عمـر تنـها بمـانی و شـریکی بـرای زنـدگیت پیـدا نکنـی ؛
تحمـل ایـن موضـوع ، بسیـار آسان‌تـر از آنسـت کـه شـب و روز با کســی
سـر و کـار داشتـه بـاشی ، کـه حتـی یکـی از هـزاران حـرف تـو را نمی‌ فهـمد ...

"جــــــورج اورول"
ادامه
کامنت بنویسید...
سعید  , saeedeb
شنبه 3 اسفند ، 12:55
جورج به من گفته دقیقا
ادامه
صفا نمیگم , 425saba
شنبه 3 اسفند ، 12:52
این جورج یه حرفی زده صد تاعاقل کامنت گذاشتن براش
ادامه
سعید  , saeedeb
شنبه 3 اسفند ، 12:49
گاوها هم کرونا میگیرن؟
ادامه
سعید  , saeedeb
دخترم

هیچ چیز وهیچ کس در این جهان شایستگی آن را ندارد

که دختری حتی انگشت پایش را به خاطر آن عریان کند .

دخترم بگذار جسم تو مال کسی باشد

که حاضر است روحش را برای تو عریان کند .دخترکم

هیچ گاه هم آغوشی هایت را با عشق مقایسه نکن .

هیچ مردی در رختخواب نامهربان نیست !!!

چارلی چاپلین
ادامه
سعید  , saeedeb
خدایا، اگر گناهانم مرا نزد تو خوار گردانیده، تو به خاطر حُسن اعتمادم به تو از من درگذر.
مهربانا، اگر عصیانم مرا از لطف و کرمت دور داشته، یقینم به تو،
کَرَم و عطوفت تو را دریادم زنده می دارد.
لطیفا، اگر خواب غفلت مرا از دیدار تو با زمی دارد، ایمان به مهر و بخشش ات بیدارم می دارد.
خدایا، اگر عِقاب تو مرا به دوزخ می خوانَد، ثواب بی پایانت مرا به سوی بهشت دعوت می کند،
پس ای مهربانْ تو را می خوانم، از تو می خواهم، به درگاه تو ناله سر می دهم و رو به سوی تو می کنم.
خدایا، از آنانم قرار ده که همواره در یاد تواند،
هرگز عهد تو را نمی شکنند و شکر تو را لحظه ای از یاد نمی برند.
ادامه