سعید احمدی , saeed454545

سعید احمدی

 مشکل آدمها انتخاب های اشتباهشان نیست .. مشکل آدمها این است که دو دستی به انتخاب اشتباهشان میچسبند ...
سعید احمدی , saeed454545

سعید احمدی

مطالب
cloobid
saeed454545
، 2 سال و 4 ماه و 13 روز
مرد 52 ساله متاهل
ديپلم دبيرستان ، کارمند


تبلیغات

سعید احمدی , saeed454545
دزد ها شاید وجدان نداشته باشند
‏ ولی ترس را دارند...
‏اما
‏مفسدهای اقتصادی نه وجدان دارند
نه ترس !
‏حکایت سخت زمانه ما !
ادامه
99
سعید احمدی , saeed454545
سعید 1 ساعت پیش
مشکل آدمها انتخاب های اشتباهشان نیست .. مشکل آدمها این است که دو دستی به انتخاب اشتباهشان میچسبند ...
سعید احمدی , saeed454545
سعید 1 ساعت پیش
چـایـت را بنـوش . . . نڪَران فـردا مباش از ڪَندمزار من و تو تنهــا مشتـــی ڪاه . . . میمـاند برای بادهـا
سعید احمدی , saeed454545
1 ساعت پیش
اینو یادت باشه .. ! كسی به خاطر تو و خوبیایی كه تو فكرته بهت نزدیك نمیشه
ته دلش یه حساب و كتابایی داره كه تو روحتم خبر نداره.
ادامه
سعید احمدی , saeed454545
سعید 1 ساعت پیش
بعضی شبا رو حتی صبح هم نمیتونه تموم كنه ...!