سعید احمدی , saeed454545

سعید احمدی

 آنکه گریان برسر خاک من آمد چون شمع کاش در زندگی از خاک مرا بر میداشت "صائب"
سعید احمدی , saeed454545

سعید احمدی

مطالب
cloobid
saeed454545
، 2 سال و 3 ماه و 20 روز
مرد 52 ساله متاهل
ديپلم دبيرستان ، کارمند


تبلیغات

سعید احمدی , saeed454545
وقـتی که میرفتی نگاهت هِی تکانم داد
سنگین ترین لحظه برای مرده تلقین است.
ادامه
99
سعید احمدی , saeed454545
سعید 6 ساعت پیش
آنکه گریان برسر خاک من آمد چون شمع کاش در زندگی از خاک مرا بر میداشت "صائب"
سعید احمدی , saeed454545
فتنه ی پیران نه تنها شد، که طفل مکتبی
چون الف گوید، مرادش قامت دلجوی اوست
"اهلی شیرازی"
ادامه
سعید احمدی , saeed454545
سعید 6 ساعت پیش
ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻩﺍﯼ ﺗــــــــــــﻮ ﺑﺎﺍﯾﻦ ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺩﻧﯿﺎﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﻫﯿﭻﮐﺴﻰ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦﺗــﻮﻧﻤﻴﺸﻪ دردناک ترین کلمه آخ است آخ که چقدردلم هوای تو راکرد.
سعید احمدی , saeed454545
در طواف شمع میگفت این سخن پروانه اى
سوختم زین آشنایان اى خوشا بیگانه اى
بلبل از شوق گل و پروانه از سوداى شمع
هر كسى سوزد به نوعى در غم جانانه اى
“ملک الشعرا بهار”
ادامه
کامنت بنویسید...
سایه   , anarkili
6 ساعت پیش
زندگی هنگامه ی فریادهاست
سرگذشت درگذشت یادهاست !...
ادامه