صبا ناظری , sabanazeri

صبا ناظری

 پیروی رسول حقّ دوستی حقّ آورد/ پیروی رسول کن دوستی خدا طلب(فیض کاشانی)
صبا ناظری , sabanazeri

صبا ناظری

مطالب
cloobid
sabanazeri
، 6 سال و 6 ماه و 8 روز
زن 45 ساله متاهل
ليسانس ، شاغل

رسانه ها

  • ناسیونال سوسیالیسم , nationalsozialismus
  • گنج جنگ  , ganjejang
  • 14 رسانه

    morebox img


تبلیغات

صبا ناظری , sabanazeri
سالک راه حق بیا همت از اولیا طلب
همت خود بلند کن سوی حقّ ارتقا طلب
سرور اولیا نبی ست وز پس مصطفی علی است
خدمت مصطفی کن و همت مرتضی طلب
پیروی رسول حق دوستی حق آورد
پیروی رسول کن دوستی خدا طلب
چشم بصیرتت به خود نورپذیر کی شود
نور بصیرت دل از صاحب انما طلب
شرع سفینه نجات آل رسول ناخدات
ساکن این سفینه شو دامن ناخدا طلب
دل بدمم به گوش هوش می فکنند این سروش
معرفت ار طلب کنی از برکات ما طلب
فیض کاشانی
ادامه
99
کامنت بنویسید...
 دو دلبر  , delneshan
یکشنبه 4 آذر ، 13:56
عیدتون مبارک مه بانو ...
ادامه
صبا ناظری , sabanazeri
صبا 3 ماه پیش
پیروی رسول حقّ دوستی حقّ آورد/ پیروی رسول کن دوستی خدا طلب(فیض کاشانی)
کامنت بنویسید...
 دو دلبر  , delneshan
یکشنبه 4 آذر ، 13:57
حظ برد جانم ...
ادامه
صبا ناظری , sabanazeri
عشق راهی نیست کان را منزلی پیدا شود
این نه دریایی است کاو را ساحلی پیدا شود
سال‌ها باید چو مجنون پای در دامن کشید
تا ز دامان بیابان محملی پیدا شود
وحشت تنهایی از همصحبت بد خوشترست
سر به صحرا می‌نهم چون عاقلی پیدا شود
می‌توانم سالها با دام و دد محشور بود
می‌خورم بر یکدیگر چون جاهلی پیدا شود
نعل وارون و کلید فتح از یک آهن است
تن به طوفان می دهم تا ساحلی پیدا شود
گر کند غربال صد ره دور گردون خاک را
نیست مسکن همچو من بی حاصلی پیدا شود
رتبه گفتار ما و طوطی شیرین زبان
می‌شود معلوم اگر روشندلی پیدا شود
تخم در هر شوره زاری ریختن بی حاصل است
صبر دارم تا زمین قابلی پیدا شود
هیچ قفلی نیست نگشاید به آه آتشین
دامن دل گیر هر جا مشکلی پیدا شود
گوهر خود را مزن صائب به سنگ ناقصان
باش تا جوهرشناس کاملی پیدا شود
صائب تبریزی
ادامه
صبا ناظری , sabanazeri
السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه ...

سلام ای صاحب دنیا کجایی ؟
گل نرگس بگو مولا کجایی ؟

جهان دلتنگ رویت گشته بنگر ،،
تو ای روشنگر شبها کجایی ؟

شده حسرت به دلها قبر زهرا
چراغ مرقد زهرا کجایی ؟

دلیلِ ندبه خواندنِ صبح جمعه
تو ای ذکر همه لبها کجایی ؟

بیا یَاٰبن َالحَسَن این جمعه از راه
تو ای مجنونِ صد لیلاکجایی ؟

همیشه جمعه ها خون میشود دل
خیالت مرهمِ غمها کجایی ؟

بیا مهدی فَرَج بنما تو امروز
کجایی یوسف زهرا کجایی ؟

اللهم عجل لولیک الفرج
ادامه
صبا ناظری , sabanazeri
نکوکار مردم نباشد بدش
نورزد کسی بد که نیک افتدش
شر انگیز هم در سر شر رود
چو کژدم که با خانه کمتر رود
اگر نفع کس در نهاد تو نیست
چنین جوهر و سنگ خارا یکی ست
غلط گفتم ای یار شایسته خوی
که نفع ست در آهن و سنگ و روی
چُنین آدمی مُرده به ننگ را
که بر وی فضیلت بود سنگ را
نه هر آدمی زاده از ددّ به است
که دد ز آدمی زاده ی بد به است
به است از دد انسان صاحب خرد
نه انسان که در مردم افتد چو دد
چو انسان نداند به جز خورد و خواب
کدامش فضیلت بود بر دواب
سوار نگون بخت بی راه رو
پیاده برد زو به رفتن گرو
کسی دانه ی نیکمردی نکاشت
کز او خرمن کام دل برنداشت
نه هرگز شنیدیم در عمر خویش
که بدمرد را نیکی آمد به پیش
افصح المتکلمین
ادامه
کامنت بنویسید...
صبا ناظری , sabanazeri
جمعه 2 آذر ، 12:23
سپاسگزارم همراه ارجمند
ادامه
 دو دلبر  , delneshan
جمعه 2 آذر ، 12:19
دستمریزاد ..
ادامه