نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
  , ramyar_alavi

Ramyar Alavi

 بعد از چند ماه باز برگشتم.....زنده شده بودم باز مرده برگشتم
  , ramyar_alavi

Ramyar Alavi

مطالبدوستان 2
cloobid
ramyar_alavi
، 6 سال و 6 ماه
مرد 29 ساله مجرد
ليسانس ، فعلا پلیسم

دوستان

وبلاگ میهن بلاگ
  , ramyar_alavi
روزگاریست همه عرض بدن میخواهند
همه از دوست فقط چشم و دهن میخواهند
دیو هستند ولی مثل پری می پوشند
گرگ هایی كه لباس پدری می پوشند
آنچه دیدند به مقیاس نظر می سنجند
عشق ها را همه با دور كمر می سنجند
خوب طبیعیست كه یكروزه به پایان برسد
عشق هایی كه سر پیچ خیابان برسد
ادامه
99
271
19
144
  , ramyar_alavi
ویژه 5 سال پیش
مهربان بمان!
ادامه
262
21
150
  , ramyar_alavi
دوتاحرفو همیشهﯾــــــﺎﺩتون

ﺑﺎﺷــــــﻪ ﻣﻮﻧﺪﻧــــــﻲ

ﺑـــﺎ " ﻟﮕــــﺪﻡ " ﻧﻤﻴــــﺮﻩ!

ﺭﻓﺘﻨــﯽ ﻫـــﻢ ﺑـــﺎ " ﺧﻮﺍﻫـــﺶ

ﻧــــﻤﯽ ﻣﻮﻧـــﻪ.

ادامه