نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
بهار  , raha.gh96

بهار

 بهلول وار فارغ از اندوه روزگار خندیده ایم! ما به جهان یا جهان به ما!
بهار  , raha.gh96

بهار

مطالب
cloobid
raha.gh96
، 3 سال و 5 روز
زن 81 ساله مجرد
فوق ليسانس ،
وبلاگ میهن بلاگ
بهار  , raha.gh96
⋆⋆⋆چـنان تـنهای تـنهایــم،
کـه حـتّی نـیستــم بـا خـود

نـمی‌دانــم کـه عُـمری ‌را،
چـگونـه زیـستــم بـا خـود⋆⋆⋆

#مهدی_اخوان_ثالث

❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi✾✾❤❤
ادامه
99
بهار  , raha.gh96
احترام گذاشتیم و فکر کردند نمیفهمیم
توجه کردیم و خیال کردند گدای محبتیم
وای به حال این مردم
نه احترام سرشان میشود نه توجه
کناراین مردم شاد نمیشوی
فقط تنهایی را بیشتر حس میکنی...

#حسین پناهی

❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi✾✾❤❤

ادامه
بهار  , raha.gh96
پر پـــــرواز ندارم اما
دلـی دارم و حسرت درناها
و به هنگامی ڪه مرغان مهاجر در دریاچه ے ماهتاب
پارو میڪشند
خوشا رها ڪردن و رفتن
خواب دیگر
به مردابی دیگر
خوشا ماندابی دیگر
به ساحلی دیگر
به دریایی دیگر
خوشا پر ڪشیدن ، خوشا رهایی
خوشا اگر نه رها زیستن ، مردنی به رهایی
آه این پرنده
در این قفس تنگ
نمی خواند ...

"احمد_شاملو"

❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi✾✾❤❤
ادامه
بهار  , raha.gh96


به هر فصلی غمی . . .
هر صفحه ای ...
انبوهِ اندوهی . . .
‏وطن جان! خستـه ام . . .
پایانِ خوب داستانت کو؟! . . .

ادامه
کامنت بنویسید...
  , 13471111
یکشنبه 12 بهمن ، 17:23
زیبا
ادامه
بهار  , raha.gh96
دوشنبه 6 بهمن ، 09:26
خیلی خوب بود
ادامه
نازنین بانو , nazi.mt
دوشنبه 6 بهمن ، 01:16
عالیست
ادامه
بهار  , raha.gh96
برای بعضی از درد ها
نـــه می توان گریــــه کرد ،
نــــه مـی توان فریـــــــــاد زد
برای بعضی از درد ها
فـــــقط می توان نــگاه کرد
و بی صدا،
شــکــســــت ...
ادامه