ر درودی , r.darrudi

ر درودی

ر درودی , r.darrudi

ر درودی

مطالبدوستان 23
cloobid
r.darrudi
، 2 سال و 9 ماه و 19 روز
زن 34 ساله مجرد
زير ديپلم ،

دوستان

  • آرش  , persian_1919
  • امید بهاری , bahari_o
  • سعید سعیدی , 521521521
  • عارف عطایی , 20aref20
  • 23 نفر

    morebox img


تبلیغات

ر درودی , r.darrudi
خودِ من شخصاً از این بچه پرسیدم دغدغه ت چیه؟!

گفت فقط رفع حصر!!

ادامه
99
ر درودی , r.darrudi
درختی می افتد همه متوجه
صدای افتادنش می شوند

اما یک جنگل رشد میکند
کسی متوجه نمی شود !

مردم اینگونه اند
به رشدت توجه نکرده
بلکه به افتادنت توجه میکنند ...

پس مواظب جای پایت باش!

ادامه
ر درودی , r.darrudi
ویژه 1 سال پیش
انتخاب ....

ادامه
ر درودی , r.darrudi
نه از «خودت»،
«تعریف کن»، و نه «بدگوئی».
اگر، از «خودت»، «تعریف کنی»،قبول نمی کنند،
و،
اگر «بدگوئی کنی»، بیش، از آنچه «اظهار داشتی»،
تو را بد «خواهند پنداشت»

ادامه
ر درودی , r.darrudi
امام رضا(ع):

کلمه توحید دژ محکم من است.
هرکس داخل حصار من شود، ازعذاب من در امان است
اما شروطی دارد و من یکی از آن شروط هستم ...

ادامه