نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
  , playful_boy

Amir Tk

 هر وقت به بن بست رسیدیم و راه برگشتی نبود ، یادمان باشد که راه آسمان باز است . پس باید پرواز را آموخت...
  , playful_boy

Amir Tk

مطالب
cloobid
playful_boy
، 10 سال و 11 ماه و 16 روز
مرد 31 ساله مجرد
فوق ديپلم ،
وبلاگ میهن بلاگ
  , playful_boy
Amir اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 7 سال پیش
دانشگاه : علوم صنایع

رشته : IT

99
  , playful_boy
7 سال پیش
تو آرامشمی اینو بدون.ک بدونه تو لحظه هام غرقه غمه
ادامه
  , playful_boy
شـــــــــــــــرط

عشـــــــــــــــق

آن اســـــــــــــــت

کــــــــــــــه

دلـــــــــــــــت

آغــــــــــــــوش بخــــــــــــواهــــــــــــــد

نه تنــــــــــــــت ..
ادامه
کامنت بنویسید...
مورچه  , setareh_shahab
دوشنبه 17 شهریور ، 14:44
like
ادامه
  , playful_boy


برای عاشقان پرواز ، آرامش یعنی پرواز به همراه عشقت در ابرها
ادامه
  , playful_boy
7 سال پیش
گفت <<لطفا این پرونده ها را بشمار>>...
گفتم :<<مثل هفته قبل .... هنوز به سیصدتا هم نرسیده >>.
غمی روی چهره اش نشست .
گفت : << یاران من کی کامل می شوند؟...>>
ادامه