سیامک خیّر , playerdaf

سیامک خیّر

 کسی به فکر تنهایی ما نیست؛ چه باک ... دردهایمان آنقدرهست که رهایمان نکند.... نیلوفرثانی
سیامک خیّر , playerdaf

سیامک خیّر

مطالب
cloobid
playerdaf
، 13 سال و 8 ماه و 6 روز
مرد 44 ساله متاهل
فوق ديپلم ،


تبلیغات

سیامک خیّر , playerdaf
ماه که " تو " باشی
دلم
پر می گیرد
به آسمانت ..

"نیلوفرثانی"
ادامه
99
کامنت بنویسید...
بنده خدا  , mrs_karimi
چهارشنبه 17 مرداد ، 07:36
آخی...
ادامه
سیامک خیّر , playerdaf
سیامک 6 ماه پیش
کسی به فکر تنهایی ما نیست؛ چه باک ... دردهایمان آنقدرهست که رهایمان نکند.... نیلوفرثانی
سیامک خیّر , playerdaf
برون نمی‌رود از خاطرم خیال وصالت
اگرچه نیست وصالی،
ولی خوشم به خیالت...

رهی معیری
ادامه
سیامک خیّر , playerdaf
سیامک 8 ماه پیش
از شهد لب توست که در حاشیه قم / هی شعبه زده ، حاج حسین و پسرانش
سیامک خیّر , playerdaf

بعضی حرف ها میبرندت جایی
بعضی آدمها هم ..
جایی که از جنس زمان ومکان همیشه حاضر نیست
شاید چیزی شبیه رویا ، شبیه بهشت
شبیه همان جایی که همیشه ی خدا، دلمان تنگش میشود
که فکرمیکنیم لبریز آرامش ست و نه اندوهی دارد نه دغدغه ای
نه رنجی نه زخمی
بعضی حرف ها میبردت جایی
بعضی آدمها هم
جایی که از جنس فریاد و درد و آشوب ست
شاید چیزی شبیه کابوس ، شبیه جهنم ...
شبیه همان جایی که همیشه ی خدا دارد زجرش را به جانمان میریزد
که پراز موج آدمهایی ست که راه به جایی ندارند و زخمی که سرتاپایت را خراشیده است
که هرچه فکرمیکنی میبینی جز رنج و دلگیری چیزی از آنها عایدت نمیشود
که باید تصمیم بگیری و بگذری ... که باید به سمت حرف ها و آدمهایی بروی که شبیه رویا هستند شبیه بهشت ...
وتا هستند آرامش و عشق و مهربانی همیشه برقراراست ..
گاهی باید ازجنس بهشت بود تا بدستش آورد ... تا خودمان کابوس و جهنم باشیم ،آرامش ازما دورست

نیلوفرثانی
ادامه